Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

11. november 2018

Tulleporteføljen - oppdatering 11.11.2018

Nok en kjøpsanbefaling siste uke, og dermed ble en av porteføljens 5 poster solgt med 10% gevinst. Forøvrig en svak uke. Her er ukens oppdatering!

Ved inngangen til uken bestod Tulleporteføljen av Otello (OTELLO), Fjord1 (FJORD), Techstep (TECH), Petroleum Geo-Services (PGS) og Wallenius Wilhelmsen (WALWIL) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Det var i tillegg tilgjengelige midler kr 24,78.

08.11. anbefaler Nordea Markets kjøp av Wallenius Wilhelmsen (WALWIL). Kursmålet oppjusteres fra 43,- til 45,-. Anbefalingen kan leses her. Dermed blir WALWIL en salgskandidat for Tulleporteføljen, til dagens sluttkurs, 31,40 og realiserer dermed en gevinst på kr 21.170,04.

Status 11.11.18:

Totalverdi gikk noe ned og er nå kr 939.798 (forrige uke kr 957.685) og dette tilsvarer en negativ avkastning på 1,9% (+4,2% uken før). TECH har gått opp 21,5% siden salgsanbefalingen og WALWIL opp 10,8%. Også FJORD er nå marginalt opp. De øvrige er ned, og det er dessuten allerede realisert to tap. Som referanse nevnes at Oslo Børs var ned 0,3% siste uke.Disponibelt for kjøp: kr 217,972,18 som kan brukes til en ny plassering i neste uke (begrenset til kr 200.000)


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir gjort opp foreløpig status hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar