Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

Start av aksjeselskap

Hvis drømmen din er å starte egen virksomhet må du før eller siden ta stilling til selskapsform. Det har aldri vært enklere og billigere å starte eget AS, og du kan gjøre alt selv.

Hvis ønsket ditt er å skape en inntekt basert på aksjehandel, kan det også være smart å gjøre handlene gjennom et AS.

Klikk her for å finne innlegg vedrørende registrering og start av eget aksjeselskap!