Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

Dagdrømmen

Alle drømmer å gjøre noe som de hittil ikke har gjort. Noen drømmer også om ha skape seg et liv som er nokså ulikt det livet de lever i dag. Kanskje har du et talent som aldri fikk utvikle seg skikkelig. Kanskje har det skjedd store forandringer i livet ditt, som nå gjør det aktuelt å ta tak i noe du lenge har tenkt på?

Har du en drøm som det er på tide å ta tak i?

Klikk her for å se alle innlegg om det å realisere en dagdrøm!