Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

Drift av aksjeselskap

Enten du har et eget aksjeselskap for din drømmevirksomhet, eller for å handle aksjer, medfølger endel forpliktelser. Det er endel formaliteter å huske på, men når du først har fulgt selskapet ditt gjennom et fullt driftsår, og har gjennomført den årlige rapporteringen til myndighetene, har du trolig fått på plass gode rutiner sånn at fortsettelsen blir enklere.

Noen av pliktene består i å gjennomføre styremøter med møteprotokoller, følge lover og regler vedr regnskapsførsel og verdivurderinger, samt sette opp en årsmelding og gjennomføre årlig generalforsamling. Men selskapet må også rapportere årlig til Aksjonærregisteret og sende inn selvangivelse med næringsoppgave og ev. andre dokumenter.

Alt dette kan være litt overveldende første gang, men gir deg også nyttig informasjon og kunnskap om videreutvikling av selskapet.

Klikk her for å se alle innlegg vedrørende drift av et lite aksjeselskap.