Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

3. april 2016

Utbytteporteføljen - rapport mars 2016

Det er dårlige tider for utbytteporteføljen. Det som så ille ut i januar og februar, falt i mars enda mer. I tillegg ble utbyttet dårlig i første kvartal. Men ennå er det håp om at det skal gå bedre utover våren!

Utbyttemålet for 2016 ble oppjustert til kr 100.000 fra kr 85.000 i 2015. Fjoråret ga nemlig mye bedre utbytter enn forventet. Men nå viser det seg at det skal holde hardt å nå fjorårets målsetting. Ennå er det selvsagt for tidlig til å trekke noen som helst slutning, dessuten ligger det i kortene at årene vil bli ulike, svingninger er det eneste som er garantert.

Nåverdien av alle plasseringene er nå redusert til bare kr 260.000, dvs papirtapet er på nesten 50%. Selv om vi tar hensyn til mottatte utbytter, gjenstår et netto papirtap med ca kr 100.000. Mye av dette kan tilskrives Avance soom har falt ekstremt mye hittil i år, og som fortsatte fallet også i mars. Det forventes at ratene skal snu opp, men mon tro om ikke 2016 blir annerledesåret? På den annen side - hvor logisk er det at verden skal forbruke mindre gass OG olje? Vi snakker ikke bare korreksjoner her, men dramatiske fall. Hvis verden fortsatt skal produsere og forbruke, er det bare nødt til å gå noe opp igjen. Vi bør m.a.o. se en korreksjon opp igjen, for dagens nivå kan knapt nok shortere forklare.

I denne rapporten er diagrammet justert. Hittil realiserte verdier er delt på inneværende år og alle tidligere år (2015). Dermed er det igjen mulig å følge med på hvordan realisasjoner og utbytter står i forhold til årets målsetting. Foreløpig er bare 15,5% av målet nådd, det er selvsagt dårlig i forhold til at 25% av året er tilbakelagt.

Se kommentarer for hver plassering nedenfor.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen handler i mars. Aksjekursen ligger fortsatt rundt 30,00. Utbyttet for Q1 kunngjøres ikke før i mai. Ved positive nyheter vil utbytteporteføljen øke noe, men ikke før.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen handler i mars, og her har kursen falt videre i mars. Ved positiv melding her er det nesten nødvendig å snitte ned ved å kjøpe litt mer, men siden utbytteporteføljen allerede har handlet mye mer enn målsettingen, kan ytterligere inngang bli i meste laget. Det forventes fortsatt oppsving i ratene utøver våren. Rapport for Q1 forventes 28. april.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen handler i mars. Utbyttet ble nullet for Q4, som for Q3, og det forventes heller ikke utbytte for Q1.

BW LPG Limited (BW LPG)
Behldningen er pt null, men det kan bli aktuelt å gå inn igjen i løpet av april for å få med utbyttet for andre halvår 2015. Det skal ennå investeres drøyt 73.000 i porteføljen før målet om inngangsverdi på 500.000 er nådd, kanskje blir summen delt mellom BWLPG og ASC for å redusere risiko.

Rapport for april kommer ca 1. mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar