Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

3. mars 2016

Utbytteporteføljen - rapport februar 2016

Etter en svak januar og elendig februar er verdien av utbytteporteføljen kraftig satt tilbake. Utbyttene var heller ikke store nok til å kompensere for månedens kursfall. Med både oljepris og tankrater på bunnivå, var det allikevel uaktuelt å slanke porteføljen. Håpet er nå at både olje og rater starter oppturen i mars.

Målet for 2016 er at utbytteporteføljen skal gi kr 100.000 i utbytter. AWDR og AVANCE har tildelt utbytter for Q4 med tilsammen ca kr 15.600 som jo er langt mindre enn 25% av årsmålet. Det var heldig at AWDR i det hele tatt vedtok utbytte, mens AVANCE skuffet mange kortsiktige utbyttejegere ved å vedta en ny utbyttepolicy hvor det gis 50% av overskuddet, istedet for 100%. Dermed ble utbetalingen relativt liten.

AVANCE raste i verdi i februar, en kombinasjon av kortsiktige som solgte seg ut, lavere rater - og ikke minst shorterkorpset som forsterket fallet. Aksjen er nå sjokkerende billig i forhold til verdien av selskapets nye flåte. Det burde være et interessant case for de fleste langsiktige på disse nivåene. Utbytteporteføljen har imidlertid allerede kjøpt for mye i forhold til planen, og er avventende til å snitte ned ytterligere. Kursen forventes riktignok å stige framover når ratene igjen peker oppover, men ingenting er garantert.

Samlet sett er summen av dagsverdi og hittil realiserte utbytter mindre enn kr 500.000. Det betyr at porteføljen er i negativt landskap med nesten kr 75.000. Dagsverdien ble redusert med ca kr 100.000 bare siden forrige månedsrapport. I løpet av våren forventes det noe bedring i verdensøkonomien, ikke minst at tankratene skal stige igjen. Hvis det først kommer et løft behøver det ikke å ta lang tid før hullet på 75.000 er dekket inn. Mars blir definitivt en spennende måned!

Se kommentarer for hver plassering nedenfor.


NB: Hittil realisert inkluderer utbytter i 2015. Ny versjon av diagrammet kommer i neste rapport.


Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen handler i februar. Aksjekursen ligger fortsatt rundt 30,00. Utbyttet for Q4 var forventet redusert, og kunne i verste fall ha blitt nullet ut. Heldigvis ble det "bare" halvert, og det gis USD 0,25 pr aksje. Da er det håp om at det gis et tilsvarende utbytte for Q1. Porteføljens papirtap er fortsatt på ca 50%.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen handler i februar, og her er det som tidligere kommentert investert langt mer enn budsjettert. Hensikten med å øke utover kr 200.00 var å snitte ned, men dette gikk heller dårlig. I dag kunne samme investering gitt dobbelt antall aksjer, og dermed også dobbelt utbytte for lang tid framover. Det nytter lite å være etterpåklok - svært få forventet at utbyttet skulle bli halvert og at kursen skulle stupe. I tillegg er dette tiden for den årlige bunnen i ratene.

Det kan selvsagt friste å kjøpe noe mer i AVANCE mens den er under 75,00 men p.g.a. uavklarte forhold rundt oljeprisen kan det være greit å avvente litt. Det kan bli et løft i mars, men det kan også ta lang tid før oppgangen blir markant.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen handler i februar. Utbyttet ble nullet for Q4, som for Q3. For utbytteporteføljen er dette papiret den minste investeringen. 50% papirtap og nullet utbytte har derfor ikke så stor betydning.

BW LPG Limited (BW LPG)
Behldningen er pt null, men det kan bli aktuelt å gå inn igjen i løpet av mars for å få med utbyttet for andre halvår 2015. Det skal ennå investeres drøyt 73.000 i porteføljen før målet om inngangsverdi på 500.000 er nådd, kanskje blir summen delt mellom BWLPG og ASC for å redusere risiko.

Rapport for mars kommer ca 1. april.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar