Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

17. februar 2016

Investeringskonto - noe for deg?

I disse dager mottar du sannsynligvis jevnlig informasjon om ulike former for Inveseringskonto, et forsikringsprodukt som lar deg investere i aksjer uten å betale ekstraskatten som er pålagt aksjegevinst fra 2016. Men hva er egentlig en Investeringskonto?

Man bør kanskje stoppe litt opp og stille noen spørsmål når «alle» vil selge deg samme produkt. Det er neppe sånn at tilbyderne sloss om å gi deg fordeler uten at de selv gjør grei butikk? Hvis de som tilbyr Investeringskonto tjener på å drifte dette produktet, hvem taper da tilsvarende - deg?

Produktets viktigste salgsargument er at du som investor ikke skatter ved hvert enkelt aksjesalg, men først når du tar midler ut fra Inveseringskontoen. Du kan altså einvestere en gevinst uten å skatte for transaksjonen, omtrent som hvis du hadde handlet aksjer gjennom eget aksjeselskap. Det er innført høyere skatt for gevinster og utbytter fra aksjer, men dette gjelder altså ikke uttak fra Investeringskonto.

Men hvis tilbyder tjener på dette må vel du tape noe?

Du må sjekke betingelsene for hvert produkt. Jevnt over belastes du et årsgebyr på ca 0,1%. Dette gebyret betaler du uansett om du går i pluss eller minus med investeringene dine. Du mister også retten til skjermingsfradraget som for større investeringer kan utgjøre en god slump per år. De fleste småsparere taper faktisk på aksjehandel.

Du må betale kurtasje for hver handel, men satsene er normalt ikke høyere enn om du handler de samme aksjene direkte.

Skattefordelen er selvsagt en vesentlig fordel, men vær obs på at skattereformen fortsatt er under debatt. Dagens skattemodell er m.a.o. ikke endelig, og vi har hittil vært vitne til både hastige og kreative regelendringer for å dekke inn nasjonens voksende budsjettbehov. Ingen vet hvordan den endelige skattemodellen vil se ut, og selv om Investeringskontoen er lukrativ idag, skal du ta høyde for at spillereglene kan bli endret.

Investeringskonto klassifiseres som et forsikringsprodukt, uten at det - i de fleste tilfeller - gir deg noen bertydelig forsikringseffekt. Ett produkt med innbakt livsforsikring gir f.eks. etterlattte 1% tillegg til kontoens verdi hvis du dør. Har du investert 100.000 i aksjer, får de etterlatte utbetalt ca 1.000 ekstra. En så liten sum betyr neppe mye fra eller til og må vel sees som underordnet for produktet. Allikevel vil også regelendringer for forsikringsprodukter kunne slå inn.

Et siste moment er at flytting av aksjer til eller fra Investeringskonto medfører realisasjon. Har du opparbeidet en større papirgevinst som du ikke trenger i dag, kan beskatning av denne være en merkostnad som gjør flyttingen til Investeringskonto mindre lukrativ. Det gjelder også motsatt vei, hvis f.eks. framtidige regelendringer gør at du vil ut av produktet.

Alt i alt er Investeringskonto et spennende produkt som vil være lønnsom for mange. Men det er din jobb å regne på hvordan ulike scenarier vil slå ut for deg. Hvor mye må du tjene på investeringene dine årlig for at produktet skal være lønnsomt? Jo mer du tjener, desto større fordeler. Gjør du det derimot dårlig ville du fått større skattefradrag utenfor dette produktet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar