Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

Aksjer som inntekt

Så snart man har handlet litt, og kanskje lært litt om både å ta en gevinst og et tap, melder tanken seg hos mange: Kan jeg leve av å handle aksjer? Ja, kanskje kan du det. Du må ta høyde for risiko og store svingninger både i aksjemarkedet og din egen økonomi, men er innsatsen stor nok, eller du har andre inntekter i tillegg, så kan det absolutt være mulig å skape seg en inntekt.

Klikk her for å se alle innlegg vedrørende aksjehandel.