Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

7. november 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 3. kvartal 2018

Nok engang forsinket - her er rapporten fra årets tredje kvartal. Det ble en marginalt positiv periode for utbytteporteføljen, selv om utbyttene uteble.

I tredje kvartal ble det ikke utbetalt noe utbytte. Nå har selv AWDR satt utbyttestopp, mer om det nedenfor.

Dermed har dette prosjektet mer eller mindre strandet, men ettersom tankmarkedet (AVALCE og BWLPG) har sett en forbedring, og AWDR gjennomgår en omstrukturering som kan slå positivt ut, får utbytteporteføljen henge med i noen kvartaler til. Kursutviklingen viste gode tendenser i 3. kvartal, slik at porteføljens totalverdi økte med noen få tusen.

Det har ikke vært noen handler hittil i år.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 5.000. Det ble ikke utbetalt utbytte, som er ned fra foregående kvartal. Det ble uttalt at utbyttestopp er midlertidig, men uten å gi noen konkrete løfter framover. Selskapet har i år tatt flere grep og gjennomgår en omstilling. Fra å eie kun platformer er det bestil en tredje, dessuten er markedet i bedring. Neste mulige utbytte blir kunngjort 13. november.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien omtrent uendret. Ratene har styrket seg, og selskapet tjener igjen penger. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q2 2018, og det forventes heller ikke utbytter før tidligst i 2019.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 4.000. Tidligere utbetalinger er imidlertid større enn nåværende papirtap, dermed er denne fortsatt positiv totalt sett. Ratene har bedret seg noe, men er ennå langt unna hva de var for bare et par år siden. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q2 2018, og det forventes heller ikke utbytte før tidligst for Q1 2019.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien uendret. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q2 2018.

Rapport for Q4 2018 kommer ca 5. januar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar