Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. november 2018

Tulleporteføljen - oppdatering 04.11.2018

Siste uke kom en salgsanbefaling, og dermed består Tulleporteføljen igjen av 5 plasseringer. Og det går egentlig ikke så aller verst ettersom 2 av plasseringene faktisk er i positivt terreng. Her er ukens oppdatering!

Ved inngangen til uken bestod Tulleporteføljen av Otello (OTELLO), Fjord1 (FJORD), Techstep (TECH) og Petroleum Geo-Services (PGS) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Det var i tillegg tilgjengelige midler kr 196.802,13 i påvente av en salgsanbefaling, og den kom saltså i løpet av uken:

30.10. anbefaler Investech salg av Wallenius Wilhelmsen (WALWIL). Anbefalingen kan leses her. Det er forøvrig verdt å merke seg at Danske Bank Markets anbefalte kjøp av samme selskap, tidligere samme dagDermed blir WALWIL en kjøpskandidat for Tulleporteføljen, til dagens sluttkurs, 28,35.

Status 04.11.18:

Totalverdi er nå æket til kr 957.665,33 (forrige uke kr 912.516) og dette tilsvarer en negativ avkastning på 4,2% (8,8% uken før). TECH har gått opp 21,1% siden salgsanbefalingen og WALWIL opp 4,2%. De øvrige er ned, og det er dessuten allerede realisert to tap. Som referanse nevnes at Oslo Børs var opp 3,0% siste uke.Disponibelt for kjøp: kr 24,78


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir gjort opp foreløpig status hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar