Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

18. november 2018

Tulleporteføljen - oppdatering 18.11.2018

Nok en svak uke. En salgsanbefaling siste uke, og dermed består porteføljen igjen av 5 poster. Her er ukens oppdatering!

Ved inngangen til uken bestod Tulleporteføljen av Otello (OTELLO), Fjord1 (FJORD), Techstep (TECH) og Petroleum Geo-Services (PGS) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Det var i tillegg tilgjengelige midler kr 217.972,18.

13.11. anbefaler Investtech salg av Prosafe (PRS). Anbefalingen kan leses her. Dermed blir PRS en kjøpskandidat for Tulleporteføljen, til dagens sluttkurs, 22,35.

Status 18.11.18:

Totalverdi gikk ytterligere ned og er nå kr 911.754,90 (forrige uke kr 939.798) og dette tilsvarer en negativ avkastning på 3,0% (-1,9% uken før). TECH har gått opp 25,5% siden salgsanbefalingen og begrenser det totale tapet noe. Som referanse nevnes at Oslo Børs var ned 1,6% siste uke.


Disponibelt for kjøp: kr 17,984,38 som blir en buffer som kan benyttes hvis neste realiserte beløp er mindre enn 200.000.


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir gjort opp foreløpig status hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar