Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. november 2016

Utbytteporteføljen - Rapport oktober 2016

Det ble en marginal forbedring i oktober, som måneden før, men utbytteporteføljen har fortsatt store papirtap og stadig dårligere utsikter til utbytter. I oktober skjedde det fint lite, men i november blir eventuelle utbytter for Q3 kunngjort.

Sum resultat pr 31. oktober er ca kr 6.000 bedre enn for en måned siden. Dette betyr i realiteten at det ikke har skjedd stort i oktober. Nå kommer november, med kvartalsresultater og svar på om det blir noen utbytteutbetalinger i det hele tatt for Q3. Noen større overraskelser forventes imidlertid ikke.

Verken AVANCE, BWLPG eller AWDR fikk stort å juble for i 3. kvartal. BWLPGs oppkjøp av Aurora LPG vitner om at en konsolidering er på gang, som vel er positivt, men som i verste fall kan eliminere BWLPGs utbytte for Q3.

Utbytteporteføljen er ment å være langsiktig, nærmest som et eksperiment på om det er mulig å oppnå en viss årlig inntjening basert på kvartalsvise utbytter, uten å handle nevneverdig. I så måte ligger porteføljen svært dårlig an i forhold til målsettingen, og enda dårligere blir det om det sammenlignes med 2015. Inneværende år har vært en eneste lang nedtur - håpet er at det bare kan gå bedre i 2017...


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Verdien er økt marginalt. Viktigere er det kanskje at aksjen ser ut til å stange litt i øvre sjikt, er det bedring i markedet? I november blir det kunngjort om det blir utbytte for Q3, blir det §0,10 som i Q2?

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Verdien er økt marginalt. Ratene holder seg rekordlave, vanskelig å si når dette kan bli bedre - tålmodighet er en kunst, jammen godt at plasseringen var tenkt langsiktig. Det forventes ikke utbytte for Q3.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, men det er fremdeles meningen å gå inn igjen i denne. Se rapporten for juli.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning og kursen er marginalt opp. Oktober har vært preget av oppkjøpet av Aurora LPG, og det er usikkert om dette kjøpet forhindrer utbytte for Q3. Svaret får vi 24. november.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien har falt dobbelt så mye som hittil realisert utbytte. Det er varslet nok et utbytte i november, på USD 0,25. Det vil riktignok utgjøre en mikroskopisk sum for utbytteporteføljen..


Rapport for november kommer ca 1. desember.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar