Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. oktober 2016

Utbytteporteføljen - Rapport september 2016

Nå kan det omsider se ut som om gassfraktmarkedet har flatet ut og at ratene vil peke oppover. Til glede for utbytteporteføljen, som jo er altfor tungt inne i nettopp denne sektoren. September ga et ørlite hopp i riktig retning.

Sum resultat pr 30. september er ca kr 5.000 bedre enn for en måned siden. Dessuten ser det ut til at ihvertfall AVANCE og BWLPG får noe bedre kurs framover pga utviklingen av ratene.

Det er selvfølgelig rimelig surt å sitte stuck med såpass store poster når aksjene har falt mye i verdi, i motsetning til å kunne gå inn nå. Inngang på dagens nivå ville gitt langt flere aksjer, og dermed på sikt en betydelig større utbyttebetaling. Men i et så syklisk segment som gassfrakt bør man nok selge seg ned lenge før kursen sveiper bunnen. Nå er det like greit å avvente. Midlene ville uansett ikke gitt nevneverdig avkastning på bankkonto, og ved "midlertidige smarte" plasseringer ville det vært en viss risko for å tape ytterligere. Kanskje vel passiv tankegang, men noen ganger kan det være greit,

For både AVANCE, BWLPG og AWDR ble nok 3. kvartal heller triste greier, og når utbyttene meldes om noen uker forventes i beste fall noen smuler. Dette blir årets siste utbytteutbetaling, rent likviditetsmessig, og dermed kan porteføljens avkastning for 2016 bli heller slunken, det blir neppe noe mer enn ca kr 25.000 i utbytter for året. I 2015 ble det oppnådd ca kr 111.000 så fallet er betydelig. Men det kan komme bedre tider...


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Verdien er omtrent uendret. Det kan tenkes at utbyttet for Q3 blir §0,10, som for Q2.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Ratene ser ut til å ha bunnet ut, og verdien av aksjene er øket med ca kr 6.000 siste måned. Forventer null utbytte for Q3.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, men det er fremdeles meningen å gå inn igjen i denne. Se rapporten for juli.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning og marginalt styrket aksjekurs i september. Ikke så lett å spå spå Q3 utbytte for BWLPG, p.g.a. det forestående oppkjøpet av Aurora LPG. Kjøpet kan mye mulig gå på bekostning av utbyttene.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien har falt noe mer enn størrelsen på utbyttet, men det er snakk om små verdier.


Rapport for oktober kommer ca 1. november.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar