Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

6. mai 2016

Utbytteporteføljen - rapport april 2016

Det ble få endringer for utbytteporteføljen i april. Flere selskaper er p.t. overraskende lavt priset og papirtapene er fortsatt betydelige - herfra kan det vel bare gå oppover?

Er det mulig å nå målet om utbytter for 2016 med tilsammen kr 100.000? Det begynner å spøke, selv om det meste av året ennå ligger foran oss. Flere av papirene som inngår i utbytteporteføljen har falt drastisk hittil i år, og selv om det for tank har vært lavsesong, melder spørsmålet seg om sektoren i det hele tatt er i et normalår hvor ratene vil øke utover våren. Det kan uansett se ut til at 2016 blir et dårlig år for både tank og rigg, med overkapasitet i forhold til svakere marked i Asia.

I april falt dagsverdien for porteføljen noe, men en verdireduksjon på ca kr 5.000 er ikke dramatisk. Hvis tank tar seg opp igjen i mai og juni, hentes aprilfallet fort inn igjen. Det samlede papirtapet er imidlertid plagsomt stort.

Ennå er ikke hele potten på kr 500.000 investert. Det er fristende å snitte ned i Avance, men først må ratene starte oppturen - hvis den kommer. Å gå inn med mer i Awilco Drilling er uaktuelt. Derimot er BWLPG en interessant kandidat, og tidlig mai er det handlet litt - det blir synlig i neste månedsrapport. Noen andre kandidater blir også vurdert. En midlertidig stopp innom ASC ble droppet da utbyttet for 2015 ble relativt beskjedent sammenlignet med ett år tidligere.

Se kommentarer for hver plassering nedenfor.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen handler i april. Aksjekursen har falt ytterligere men på svært lavt volum. Det har blitt meldt nyheter som indikerer svakere inntjening i 2016, og det vil trolig medføre reduserte utbytter. Utbyttet for Q1 kunngjøres i mai.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen handler i mars, og også her har kursen fortsatt fallet i april. Det har vært lavsesong, ratene er forhåpentligvis i ferd med å snu opp. De siste ukene har ratene ligget under selskapets break-even, men ikke alle fraktturer skjer på aller siste rate, da kontraktene jo inngås på ulike tidspunkt. Det kan bli aktuelt å snitte ned mer her, selv om eksisterende post allerede er for stor jfr målsettingen.
Utbyttet for 1Q ble på USD 0,30 - ned fra USD 0,50 for 4Q.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen handler i mars. Denne har pt ingen utbytter, og det forventes ingen utbetalinger i 2016. Papirtapet ble redusert med ca kr 5.000 i april.

BW LPG Limited (BW LPG)
Ingen handler i april, men det er handlet i starten av mai. Det forventes et oppsving i LPG-sektoren, og det bør være et greit tidspunkt for inngang nå. Ønsket for utbytteporteføljen er selvsagt å sitte med et papir som kan øke litt i verdi, i tillegg til å gi noe avkastning.Rapport for mai kommer ca 1. juni.

2 kommentarer:

  1. Hei, har fulgt bloggen din et års tid nå. Har fått noen gode tips og har vært inne i noen av de samme selskapene. AWDR og BWO har jeg ikke lenger i min portefølje, men jeg sitter fortsatt med et større papirtap i Avance. Nå ser spotmarkedet temmelig dystert ut for Avance og med mindre ratene tar seg opp betraktelig utover sommeren vil kursen fortsatt presses nedover. Ville det kanskje ikke være bedre å selge seg ned 50 % i Avance og kjøpe seg opp i 50 % BW LPG (som operer 2/3 av flåten sin på langtidskontrakter) for å få en bedre risiko i utbytteporteføljen din. Ellers er jeg også litt forundret over at det bare satses på energi (olje og gass) i porteføljen din for tiden. Kanskje andre sektorer (f.eks. fisk) ville gitt en mer diversifisert portefølje med mindre risiko.

    SvarSlett
    Svar
    1. Hei, og takk for kommentar og innspill. Fint med andres betraktninger. Og vi har nok tenkt litt likt, for som du ser ble det gjort en handel i BWLPG nå i mai. Er klar over at det er for stort fokus på få sektorer, men har tro på at Avance løfter seg igjen på sikt. Fisk har blitt vurdert, men stoler ikke på at prisene holder seg og våger ikke inngang nå. Håpet er å finne selskaper som gir utbytte over tid sånn at svingninger ellers får mindre betydning på sikt. Jo lenger tid det går, desto mindre er risiko hvis målet er årlige utbytter uavhengig av selskapsverdi. 2016 har vist seg litt ruglete så langt, må vel være fornøyd hvis porteføljen greier 10% realisert. Har forøvrig kommentert dette i mai-rapporten :)

      Slett