Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

28. desember 2015

Selge aksjer før årsskiftet?

Neste år settes skattesatsene opp for gevinst på aksjehandel for privatpersoner. Dette betyr at du må skatte mer av en gevinst i januar 2016 enn i desember 2015. Men er det bryet verdt å realisere gevinsten før årsskiftet?

Har du store urealiserte gevinster bør du faktisk regne på det. Jo større beløp, desto mer tjener du på å selge i 2015. Forskjellen utgjør ca 1% i merskatt. Du må også ta hensyn til at når du selger like før årsskiftet, går du glipp av skjermingsfradraget.

Urealiserte tap skal du vente med. Hvis tapene realiseres i 2016 i stedet for i 2015, vil du få litt større fradrag.

Husk at det er 2-3 dagers forsinkelse på Oslo Børs, det betyr at du må handle noen virkedager før årsslutt for at handelen skal få effekt for 2015-ligningen. Selger du 30.12. vil handelen få effekt først i 2016.

Hvis du har handlet aksjer gjennom eget aksjeselskap, blir ikke endringene merkbare før du ev. skal ta ut utbytte fra selskapet. Har du planer om å ta ut et større utbytte, bør du vurdere å gjøre det i 2015.

Hvis skattereformen blir videreført sånn som regjeringen har skissert, skal gevinst på aksjesalg og utbytter skattlegges enda hardere fram mot år 2018. Da blir de årlige økningene større. Flere kloke hoder innen finansbransjen har stilt seg uforstående til de foreslåtte grepene. Også her på bloggen ble det stilt spørsmål ved endringene. Effekten vil bli at private midler trekker seg ut av næringslivet, og at flere heller velger å f.eks. leie ut del av egen bolig. Dette er stikk i strid med tidligere uttalte mål for regjeringen, nemlig å sikre midler til næringslivet, samt å hindre at gjeldsboblen vokser.

Med bakgrunn i ovennevnte kritikk er det faktisk mange i finansnæringen som tviler på at den langsiktige planen vil bli gjennomført. Dermed er det heller ingen som vil gi råd om større omstruktureringer av sparekapital. Har du store plasseringer i aksjemarkedet kan det dermed være bedre å drøye. Reglene kan nemlig bli kastet rundt på med jevne mellomrom. Sånn blir det dessverre når de folkevalgte ikke ser klart, og dermed heller ikke makter å stikke ut en fornuftig retning.

Det er heller ikke lett å finne offentlig informasjon om de nye skattesatsene for finansinntekter og aksjegevinst/utbytte. Informasjonen fra Finansdepartementet overser like greit dette i sitt infoskriv om endringene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar