Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. desember 2015

Utbytteporteføljen - rapport november 2015

Flere justeringer for utbytteporteføljen i november, og nå er også årets siste utbytter avklart. Og resultatet? Jo, budsjettmålet er nådd med god margin!

Målet for utbytteporteføljen er å investere totalt kr 500.000 i utbytteaksjer, og så motta kr 85.000 årlig til forbruk. Utbetalingene skal altså ikke reinvesteres, men være et bidrag til ordinære levekostnader. Det handler litt om å teste om utbytter kan bidra til økonomisk frihet.

Og nå som årets aller siste utbytter er avklart, er det mulig å fastslå at målet er innfridd, og det med god margin og til tross for at langt mindre enn kr 500.000 har vært investert i løpet av året! Utbyttene for 3. kvartal med ex-utbyttedato i november er tatt med i oversikten nedenfor, selv om de ikke blir utbetalt før i desember. Nedjustert aksjeverdi og kommende utbytte vil normalt utligne hverandre. Fordi eksakt motregningskurs ikke er kjent for AWDR, vil realisert beløp bli marginalt justert i neste rapport.

Totalt er det realisert kr 121.673 i år, herav er kr 111.528 rene utbytter og resten skyldes netto salg med gevinst. Målet er en portefølje som ikke skal trades, men enkelte justeringer vil det nok bli, ikke minst med tanke på å snitte ned om anledningen byr seg.

Dagsverdien er imidlertid redusert for samtlige plasseringer, papirtapet er på tilsammen kr 79.081. Hvis hele porteføljen ble avviklet, ville m.a.o. nettogevinsten bare blitt kr 121.673-79.081=42.592. Det er imidlertid utbetalingene som betyr mest, for investeringene er tenkt å væe langsiktige og vil nødvendigvis svinge litt framover.

Se kommentarer for hver plassering nedenfor. I november ble BWLPG solgt, et uheldig tidspunkt men i alle fall med gevinst. I tillegg ble AVANCE øket med kr 50.000 - dette i et forsøk på å snitte ned. Denne plasseringen er dermed kr 75.000 større enn målsettingen, og forhåpentligvis blir det anledning til å selge noe i løpet av desember. Skattemessig er det smart å realisere gevinster før 2016.


Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Selskapet overrasket med å holde utbyttet for Q3 på USD 0,5. I Dessuten er dollarkursen rekordhøy, rundt 8,65 - noe som påvirker utbyttet positivt. I tillegg ser det ut til at styret har tro på at ny kontrakt er mulig for riggen som nå skal klasses, men deretter er ledig. Verdien har falt gjennom hele året, og representerer et netto papirtap på ca kr 20.000. Neste utbytte vil trolig bli halvert eller nullet, fordi bare en rigg vil gi inntekter. Utbytteporteføljen avventer fortsatt med å investere mer i AWDR til det ev. kommer gode nyheter vedr. ny kontrakt.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her er papirtapet kun ca kr 12.000 og samlet sett har denne investeringen gitt positiv nettoeffekt. Her er det gjort et forsøk på å snitte ned med først kr 25.000 i oktober, og så ytterligere kr 50.000 i november. Siste økning til kurs 119,50 (med utbytte) og 104,50 (uten utbytte). Målet er å selge ned igjen til en kurs på minimum kr 120, men gjerne 130. Utbyttet for Q3 ble på hele USD 2,11 og selv om neste utbytte nok blir lavere, forventes det fortsatt å bli solid.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endring i investering her, men kursen har falt og denne plasseringen bidrar negativt. Det ble midlertidig stans i utbytter for Q3, men for utbytteporteføljen utgjør dette papiret så lite at det nesten ikke har betydning om utbyttet uteblir i noen kvartaler.

BW LPG Limited (BW LPG)
Her ble hele beholdningen solgt, samlet nettogevinst inkludert utbytte ble kr 9.593. Etter salget har kursen gått opp mye, men ettersom porteføljen allerede har mye i AVANCE, ble det for mye på gass-sektoren. BWLPG har bare halvårlig utbytte, og var uansett tenkt som en midlertidig plassering i påvente av at BWO skulle bli sterkere.

Rapport for desember kommer ca 1. januar.

2 kommentarer:

  1. Yay, god samlede resultatet !!

    SvarSlett
    Svar
    1. Jo takk, det har vært et overraskende godt år til tross for utfordrende markeder. Endelig status kommer om noen dager.

      Slett