Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

30. april 2015

Skatteregnskap og driftsregnskap - to ulike regnestykker

Du som driver eget foretak har sikkert innsett at regnskapet for driften av selskapet ikke automatisk gir deg de tallene du trenger for å beregne skatteresultatet. Dette er nemlig forskjellige regnskap som brukes til ulike formål.

Driftsregnskapet - det ordinære årsregnskapet for selskapet, viser hvordan driften har gått i forhold til budsjett, hvordan resultatet påvirker egenkapital, og ikke minst viser det forhold rundt utestående og gjeld pr. årsskiftet.

Skatteregnskapet viser selskapets skattepliktige resultat - som altså ikke alltid er det samme som driftsresultat. De største forskjellene finnes på kostnadssiden. Det er nemlig ikke alle kostnader fra driftsregnskapet som uten videre kommer til fradrag fra skattepliktig inntekt. Litt avhengig av selskapets driftsområde, er hovedregelen at kostnader skal ha relevans for inntektene for å kunne regnes som «kostnad til inntekts ervervelse». Driver selskapet med utleie av skiutstyr vil ikke import av babysmokker uten videre gi redusert skatt for hovedvirksomheten. Men som ellers - det handler om å kunne dokumentere.

Vær også obs på avskriving av verdier. Dette gjøres på ulike måter alt etter objekt og tidshorisont, og kan påvirke skatteregnskapet på ulik måte.

Tidligere års underskudd kan framføres, og kommer til fradrag før årets skatteresultat. Har selskapet et overskudd på kr 150.000 men har et framførbart skattemessig underskudd på kr 100.000 skal bare selskapet betale selskapsskatt for kr 50.000 selv om driftsresultatet altså fortsatt er kr 150.000,-.

Små virksomheter har som oftest enkle skatteregnskap, og etter et par års praksis vil det gå greit å sette det opp. Vær obs på at det kan finnes egne bestemmelser for selskapet, avhengig av driftsområde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar