Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

2. januar 2016

Utbytteporteføljen - rapport desember 2015

Godt nyttår! Det var ingen utbytter i desember som det ikke allerede var tatt høyde for i novemberrapporten, men flere aksjer falt i verdi, og netto resultat for hele 2015 er noe redusert. Målet er fortsatt nådd med god margin når det gjelder selve utbyttene.

Målet for utbytteporteføljen har vært å investere totalt kr 500.000 i utbytteaksjer, og så motta kr 85.000 årlig til forbruk. For 2015 ble imidlertid aldri hele summen investert. I første del av året var bare ca 200.000 investert, og selv ved årsslutt har aldri samlet investering vært på mer enn ca 430.000. Når de totale utbyttene har vært på kr 111.528 betyr det at prosentvis resultat har vært uventet godt. I tillegg er det tjennt ca kr 10.000 ved realisasjon av aksjer hvor det f.eks. er årlig utbytte og det var lite hensiktsmessig å sitte med aksjene hele året.

Det lar seg altså gjøre å tjene godt på utbytter, selv i kriseåret 2015. Det forutsetter selvsagt at man har ledig kapital som kan investeres. Men man kan godt bygge en utbytteportefølje med mindre startkapital. Prosentvis blir jo resultatet omtrent det samme.

Utbytteporteføljen skal bestå. Det blir nok færre handler i 2016, men samtidig blir det viktig å følge litt med på kursutvikling, og forsøke å snitte ned inngangsverdi når mulig. Ved å selge ut en del av en aksjebeholdning på topp, og kjøpe inn igjen på bunn, vil man etter hvert enten sitte på et litt større antall aksjer, og dermed motta mer i utbytte, eller man kan frigjøre midler til andre formål. Det er imidlertid en viss risiko for at man gjør dårlige handler, derfor er det viktig å begrense det til relativt må transaksjoner, f.eks. verdt kr 25.000.

Samlet resultat 2015, alle: kr 22.939 positivt.

Se kommentarer for hver plassering nedenfor.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Aksjekurs har seget gradvis nedover, og dette er nok den investeringen med størst risiko. Det er ennå ikke kommet nytt vedr kontrakt, og riggsektoren sliter. Håpet nå er at kursen ikke skal falle ytterligere, og at det blir kommunisert ut nøytral til positiv informasjon vedr utbytter i 2016.
Samlet resultat 2015: kr 14.605 negativt.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her er papirtapet begrenset, og med de gode ratene som har vært i vinter, kan det bli solid utbytte også for Q4 (utbetales i Q1). Næringen gjør det godt, men spørsmålet er hvor lenge de gode ratene vil vare.
Samlet resultat 2015: kr 36.004 positivt.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endring i investering her, men kursen har falt og denne plasseringen bidrar negativt. Siste utbytte ble nullet, det blir spennende å se om det vil bli gjort også ved neste korsvei.
Samlet resultat 2015: kr 27.790 negativt.

BW LPG Limited (BW LPG)
Her ble hele beholdningen solgt i november, ettersom de utbetaler halvårlige utbytter. Vurderer inngang igjen, men ASC vil bli prioritert.
Samlet resultat 2015: kr 9.593 positivt

Rapport for januar kommer ca 1. februar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar