Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

2. februar 2016

Utbytteporteføljen - rapport januar 2016

Årets første måned er tilbakelagt, og selv om det ikke akkurat er en spennende måned mtp utbytter, knyttes gjerne forventninger til den såkalte januareffekten. Denne effekten uteble imidlertid i år, og utbytteporteføljens verdi ble istedet redusert.

For 2015 var målet for utbytteporteføljen at totalt kr 500.000 investert i utbytteaksjer skulle gi kr 85.000 i utbytter til forbruk. For 2016 videreføres dette målet, selv om utbyttene for 2015 faktisk oversteg kr 110.000 og det dermed kunne vært fristende å heve målet for 2016 til i hvertfall kr 100.000.

Det er imidlertid sånn med utbytter at suksessen bestemmes av faktorer som ikke lar seg påvirke, spesielt ikke når planen jo er å være langsiktig. Jo færre handler i løpet av året desto bedre, altså er porteføljen ment å være relativt passiv. Derfor gjentas målet om utbytter for kr 85.000 også i 2016.

I januar skjedde det ikke så mye. Det ble ikke gjort noen handler, og samlet verdi falt med ca kr 15.000. Det betyr at papirtap og tidligere realisert gevinst går sånn omtrent i null, og at prosjetet ikke har hatt noen nettoavkastning. Det ideelle ville vært om ihvertfall noen av papirene la på seg litt, sånn at det på sikt blir mulig å rokkere posisjoner uten at det utløser større tap. Foreløpig oppfattes dette som uproblematisk.

Vi står foran Q4 resultatsesong, og årets første utbetaling av utbytter skal fastsettes over de neste ukene. det forventes at AVANCE skal gi god avkastning, men samtidig er det usikkerhet rundt AWDR som trolig reduserer utbyttet.

Se kommentarer for hver plassering nedenfor.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Aksjekursen ser ut til å ha stabilisert seg like over 30,00. Kommende kvartalrapport vil vise om utbyttet nulles for Q4. Utbytteporteføljen har budsjettert med en halvering til USD 0,25 både for Q4 og Q1. Papirtapet er allerede på 50%, og første halvår blir utrolig spennende for dette papiret. Markedet forventer nyheter vedr den riggen som nå har vært inne til klassing.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen handler, og selv om inngangsverdi er hele kr 75.000 høyere enn budsjettert plassering, må salg vente fordi kursen pt er uforståelig lav. Bakgrunnen for merinvesteringen var å snitte ned. Nå forventes et solid utbytte for i hvertfall Q4, kanskje også Q1, så forhåpentligvis blir den ekstra avkastningen stor nok til å dekke et begrenet tap om noe selges til en lavere kurs enn planlagt.
Det er sannsynlig at ratene blir gode framover, og utbyttet for Q4 bør ligge rundt USD 1,0.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endringer her. Utbyttet ble nullet for Q3, og blir sannsynligvis også nullet for Q4. Samlet sett er dette utbytteporteføljens ndårligste lodd, men heldigvis også den minste investeringen.

BW LPG Limited (BW LPG)
Behldningen er pt null, men det kan bli aktuelt å gå inn igjen i løpet av de kommende ukene, da det forventes solid utbytte.

Rapport for februar kommer ca 1. mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar