Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

3. juni 2016

Utbytteporteføljen - rapport mai 2016

Elendigheten vil visst ingen ende ta! Fallet fortsatte for porteføljeverdien i mai, og den magre trøsten får være at det også kom inn noen utbytter.

Det begynner definitivt å spøke for målet om en årlig avkastning på kr 85.000 basert på investert sum kr 500.000. Målet høres kanskje ambisiøst ut, men for 2015 ble sum utbytter faktisk på drøyt kr 110.000 selv om bare ca 400.000 var investert.

Problemet med langsiktige plasseringer, rent bortsett fra at de kan vise seg å være uheldige, er at det ofte er vanskeligere å komme seg ut i tide - man har jo tross alt tatt høyde for verdisvingningene og reagerer ikke like raskt på kursfall. Utbytteaksjer faller jo uansett tilsvarende utbyttet. Men plutselig innser man at papirtapet er blitt så betydelig at det ikke lenger er mulig å kompensere i form av fremtidige utbytter.

For dette prosjektet er det ikke avgjørende å komme ut med noen samlet gevinst på sikt. Planen er å motta årlige utbytter tilsvarende ca 75.000-100.000. Når akkumulerte utbytter tangerer den opprinnelige investeringssummen (500.000), nås et slags nullpunkt og alle resterende verdier blir nærmest en bonus. Kortvarige svingninger i kurs er derfor mindre interessante.

Når kursene faller mye og etablerer seg på vesentlig lavere nivåer, følger imidlertid gjerne utbyttene etter og det tar adskillig lengre tid å nå nevnte nullpunkt. Det som er en prosentvis glimrende utbyttepolitikk, justert i tråd med den lavere kursen, kan bety svært dårlige utbytter når inngangskursen jo ligger på et mye høyere nivå. Og der befinner porteføljen seg per i dag. Det utbetales fortsatt utbytter for 3 av 4 papirer, men det gir atfor dårlig uttelling for utbytteporteføljen fordi kursverdien er så mye lavere enn inngangsverdien. Det skal faktisk holde hardt å oppnå kr 50.000 i utbytter i 2016.

I dårlige tider blir feilene tydelligere. Porteføljen har svak spredning - sektorene er drilling, tank og gass. For sistnevnte skulle normalt ratene gå inn i en høysesong fra mai, men 2016 ser ut til å bli unntaksåret. Hvis ratene skal bedre seg utover sommeren er både AVANCE og BWLPG ekstremt billige nå. Hvis så skal skje, må det skje noe i løpet av juni. Flåtene er større i år pga et stort antall nybygg, som kan gi overkapasitet som igjen bremser ratene.


Fra og med denne rapporten er diagrammet nok en gang endret. Det er nå lettere å se urealisert tap/gevinst per aksje, og dermed også lettere å se om utbetalte utbytter kompanserer for urealisert tap. Per 31. mai er samtlige plasseringer bortsett fra BWLPG negative, det totale nettotapet er på ca kr 162.759. Hvis ikke gassratene løfter seg betydelig, vil 2016 bli ekstremt dårlig.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring her. Kursen lå lenge rundt 30 men falt godt ned på 20-tallet. Ser imidlertid ut til å hente seg inn igjen til tross for dårlige tider for selskapet og små utsikter til bedring i 2016. Det ble allikevel utbytte for 1Q på USD 0,10. Utbetales i juni, men fordi ex-dato var i mai og påvirker dagsverdien i tabellen over, er også utbyttet inkludert i mai.

Det er tydelig at selskapet ønsker å tviholde på utbyttepolitikken, selv om inntjeningen er minimal. Utbyttet kan derfor tenkes å bli USD 0,10 også for 2Q, eller det kan bli nullet.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen endringer her. Kursen har falt ytterligere, men endringene er mindre dramatiske. Det forventes at ratene skal hente seg noe inn i sommer, dagens verdi kan derfor tenkes å være gulvet. Utbytteporteføljen har investert mer enn målsettingen i AVANCE, og tanken var å reduserew beholdningen, men med så stort fall i verdi blir det mer aktuelt å heller hanke inn noe mer i utbytter de neste kvartalene.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endringer her. Kursen har falt ytterligere. Restverdi er så liten at det knapt har betydning om resten går tapt.

BW LPG (BW LPG)
Her ble det kjøpt for drøyt kr 50.000 i mai. Verdien har senere falt tilsvarende 1Q-utbyttet, men hvis ratene styrker seg i sommer, bør denne plasseringen lett kunne hente seg inn igjen verdimessig. Denne plasseringen er pt eneste plassering hvor sum urealisert/realisert er i positivt terreng.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Det ble vurdert å gå kortsiktig inn igjen her med ca 50.000 for å hente det årlige utbyttet i mai, men da kursutviklingen ikke overbeviste og utbyttet ble noe mindre enn antatt, ble dette droppet. I ettertid en helt grei vurdering.

Rapport for juni kommer ca 1. juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar