Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. september 2015

Utbytteporteføljen - rapport august 2015

Utbyttene for Q2 er nå kjente, og utbytteporteføljen har vært heldig ved at utbyttenivået har holdt seg godt i ellers relativt turbulente tider. Allerede er 89% av målet for året innfridd, men dagsverdien på investeringene har falt enda mer.

Dagsverdien i diagrammet nedenfor er justert for utbytter, og for både BWLPG og AVANCE var ex-utbyttedato 31. august. Dermed har ikke disse papirene startet ferden oppover igjen, og bildet ser nok litt mer dystert ut enn hva reelle forhold skulle tilsi. I løpet av september ventes i hvertfall noe av fallet som skyldes utbyttene å hente seg inn igjen.

Ettersom ex-utbytte påvirker dagsverdien pr 31.8. negativt, er også utbyttene regnet inn i sum realisert, også de utbyttene som ikke utbetales før om 1-2 uker. Utbyttene er beregnet med en USD-kurs på 8,25 og finjusteringer vil derfor kunne gi litt andre tall i rapporten for september.

Målet for utbytteporteføljen er fortsatt en årlig avkastning på kr 85.000, og siden plasseringene er langsiktige ser det ut til at målet oppnås selv om det altså finnes et betydelig papirtap. Det ville imidlertid vært en trygghet i om dagsverdien ved årsslutt er større enn inngangsverdi for ihvertfall noen av aksjene. Ennå kan mye skje, det gjenstår tross alt 4 måneder av året.

Det er blitt handlet både AVANCE og BWLPG i august, investeringer som hittil har vist seg å være gode. AVANCE overrasket med et større utbytte enn hva alalytikere hadde forventet, og for begge gjelder at utbyttene nok også blir gode for Q3, p.g.a. høye rater i både juli og august.

Det gjenstår nå kun kr 108.456 som venter på å bli plassert i aksjer. Det betyr at årsmålet faktisk er innen rekkevidde selv om det bare har vært plassert 80% av budsjettert kapital. Det er pr 31.08. kun AWDR som ikke er handlet fullt ut jfr mål, men dette papiret er foreløpig litt usikkert, så den siste plasseringen skal få avvente litt til.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Utbyttet for Q2 ble USD 0,5 som er i overkant av hva markedet forventet. Det er fortsatt ingen avklaring vedrørende den riggen som står uten oppdrag fra 2016. Hvis den får ny kontrakt kjøpes det flere aksjer, men i motsatt fall vil alternative papirer bli vurdert.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her økte utbytteporteføljen med kr 40.000 i august, og med utbytte på hele USD 1,20 blir denne investeringen gullkantet. P.g.a. gode rater i både juli og august, forventes utbyttet for Q3 å bli enda større. Akkurat nå er dette et bedre papir enn AWDR, men på lengre sikt kan selvsagt mye endre seg.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endringer her. Utbyttet ble halvert (USD 0,01), men sett i forhold til dagens kurs er utbyttet fortsatt godkjent, med nærmere 10% per år. Kursen er pt nede i 3,- og det kan faktisk være aktuelt å handle igjen. Det skal uansett få bero litt til.

BW LPG Limited (BW LPG)
Her økte utbytteporteføljen med ca kr 35.000 i august. Utbyttet ble USD 0,78 men er halvårlig og ikke kvartalsvis. Det er uansett en lovende plassering, selv om den altså ikke kommer til å bidra med flere utbytter i 2015. Det kan vurderes å overføre denne til BWO, forutsatt at denne henter seg raskt inn igjen, og BWO ikke blir dyrere.

Rapport for september kommer ca 1. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar