Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

24. august 2015

Børsen stuper - er det nå du skal kjøpe?

I dag raser Oslo Børs 6%. Bare en håndfull selskaper øker sin verdi, mens det store flertall faller ganske mye. Fallet skyldes i hovedsak Kinas dårlige børsklima samt fallende oljepris. Når så godt som alle aksjer faller i verdi betyr det at også de solide selskapene trekkes med i dragsuget. Er det nå du skal kjøpe?

Svaret er både ja og nei.

For det første skal du ikke kjøpe en aksje som faller mye på kort tid, før den har stanset fallet. Det kan ofte vise seg å bli en kortvarig dipp, men i så fall er det greit nok å kjøpe seg inn når kursen er på vei oppover igjen. Da får du likevel en god pris, selv om du ikke treffer helt på bunn.

For det andre vet du ingenting om en aksje er billig i dag. Sett i ettertid kan det vise seg at den aksjen du følger var ganske dyr akkurat i dag, sammenlignet med verdien når den sabiliserer seg. Det kan altså være smart å ikke ha det for travelt.

For det tredje finnes det ingen regel om at aksjer som faller mye, skal stige like mye senere. Det nye nivået kan like gjerne befinne seg under dagens kurs, som over.

For det femte kan det komme andre interne eller sektorstyrte nyheter som vil påvirke kursen framover. Selv om Kina og oljepris er tunge faktorer, kan det fremdeles komme andre nyheter, positive som negative.

Konklusjonen er nok at det er like mye risiko forbundet med et kjøp nå etter et større fall, som ellers. Skal du handle, bør du derfor brke de samme forsiktighetsprinsippene som ellers.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar