Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

9. september 2015

Når skal du snitte ned?

Et mål for de fleste som investerer i aksjer, vil være å ha en så lav inngang som mulig. Jo mindre aksjene kostet, jo større blir gevinsten, men det vil også være mer å gå på i de tilfellene hvor man ønsker å komme seg ut p.g.a. negative nyheter. Hvordan kan du forbedre inngangen etter at kjøpet er gjort?

I løpet av året vil det for de fleste aksjer komme flere anledninger til å selge ut litt av beholdningen når kursen når en topp, og å kjøpe seg inn igjen når det oppstår en bunn. Sånne svingninger kan oppstå med bakgrunn i kursdrivende nyheter fra selskapet, sykluser rundt utbetaling av utbytte, eller rett og slett svingninger i sektor eller aksjemarkedet spesielt.

Det er ikke lett å treffe alle topper og bunner like godt, så du bør være fornøyd med å treffe "rimelig godt". Aksjens historikk vil gi deg mye nyttig informasjon om dagens pris er høy eller lav, og diverse tekniske grafer kan brukes til å spå den videre utviklingen. RSI, som viser om en aksje er oversolgt eller overkjøpt, kan være et godt verktøy i denne sammenhengen, men vurder også endringene i forhold til volum. Små volum trenger ikke å ha noen stor betydning for videre kursutvikling, men kan likefullt gi gode anledninger til kjøp eller salg.

Har du en avgrenset sum som skal plasseres i aksjer, og alt er i markedet, så vil du være avhengig av å selge noe av beholdningen før du kan kjøpe deg inn igjen til lavere kurs. Har du noen frie midler kan du lettere utnytte den svingningen som måtte oppstå.

Etter noen heldige transaksjoner vil du ha frigitt midler som du enten kan ta til inntekt, eller du kan velge å øke aksjeposten ved å sitte med et litt større antall aksjer til samme kostnad som før. Sørlig for utbytteaksjer kan det være lønnsomt å sitte med flere aksjer, i hvertfall om du vurderer selskapet som en god investering på litt sikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar