Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

23. september 2015

Risiko når eget aksjeselskap investerer lånte midler

Bestemmer du deg for å investere i aksjer gjennom eget selskap, er det nødvendig å overføre kapital til selskapet. Du kan skyte midlene inn i sekskapet som selskapets egenkapital, men du kan også yte et lån til aksjeselskapet ditt. Sistnevnte metode innebærer en tilleggsrisiko som det er fort gjort å glemme.

Hvis midlene dine blir selskapets egenkapital, har ikke selskapet noen forpliktelser overfor deg eller andre. Men når du overfører midler som et langsiktig lån, kan du brått befinne deg i en alvorlig situasjon hvor selskapet ditt i verste fall går konkurs.

Det litt spesielle med et selskap som utelukkende handler aksjer, og som dermed ikke har andre inntektsmuligheter enn realisasjonsgevinst og utbytter, er problemstillinger i forbindelse med store, urealiserte tap. Selv om selskapets investeringer er aldri så langsiktige, påvirker negative svingninger selskapets balanse. Du tenker kanskje at det ikke gjør noe så lenge selskapet ikke har tenkt å realisere tapene, men problemet kan bli betydelig dersom selskapet ikke har egenkapital, og i hovedsak har investert lånte midler.

Når investeringene pr 31.12. er verdt mindre enn gjelden, og egenkapitalen ikke er stor nok til å dekke differansen, er selskapet teknisk konkurs. Styret er da forpliktet til å finne en løsning, eller å melde oppbud. Skal selskapet fortsette, må det skytes inn frisk egenkapital sånn at den nevnte differansen dekkes. Selv om du har valgt bort revisor, må revisor involveres ved en kapitalutvidelse, altså følger det med en del formaliteter. Kommer du i en sånn situasjon er mye av poenget ved å investere via eget aksjeselskap borte. Som privat investor ville det ikke hatt noen formell betydning om et papirtap vokser seg aldri så stort, verdien ville bare vært redusert - forhåpentligvis forbigående.

For å begrense denne risikoen er det smart å skyte inn mer egenkapital enn minimumkravet (aksjekapital kr 30.000) allerede fra starten. For eksempel kan 50% av kapitalen være selskapskapital, mens resten registreres som ditt lån til selskapet. Kapitalen som investeres blir den samme. Etter hvert som selskapet tjener penger vil overskuddene styrke egenkapitalen ytterligere, og i takt med dette reduseres risikoen for at potensielle papirtap skal velte hele selskapet.

1 kommentar: