Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

13. februar 2015

Hvor mye kapital trenger du for å komme i gang med aksjer?

Det er naturligvis en sammenheng mellom hvor mye du investerer og hvor stor avkastning du kan forvente. Hvis avkastningen skal dekke forbruket ditt, helt eller delvis, må du sette opp et investeringsbudsjett. Der må du ta hensyn til hvor stor netto avkastning du må ha hver måned for å få endene til å møtes.Hvor stor kapital du må investere avhenger av hvor stor avkastning du er avhengig av. En grei pekepinn får du hvis du beregner 10% avkastning. For mange investeringer blir det kanskje bare 5% avkastning, men enkelte investeringer kan gi mer enn 15%. Du må også ta høyde for noen tap. En gjennomsnittlig avkastning på 10% er innenfor rekkevidde hvis du lærer deg å gjøre gode investeringer.

Altså, for hver 100.000 du investerer, kan du regne med kr 10.000 i årlig avkastning.

Hvis du har noen andre inntekter og forøvrig har anledning til å begrense forbruket ditt, kan du komme langt med en grunnkapital på kr 500.000.

Det kan selvsagt være interessant å investere kr 25.000 også, men da bør du basere deg på å være langsiktig og ikke på at du skal kjøpe og selge ofte. Kanskje kan investeringen rekke å vokse seg stor til du kan nyte deler av avkastningen som pensjonist!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar