Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

24. februar 2015

Hvordan beregnes kurtasje?

Hver gang du handler aksjer betaler du et transaksjonsgebyr som kalles kurtasje.

Dette gebyret kan variere litt fra handelsted til handelsted, og normen er at du må betale et minimumsbeløp, og at beløpet blir større når du handler for mye.En vanlig beregning for aksjer registrert på Oslo Børs er som følger:

0,05% av verdien du handler for, men minimum kr 49,-.

Hvis du kjøper eller selger for kr 5.000 blir dermed kurtasjen kr 49 som er minimum. Handler du for kr 150.000 blir kurtasjen 0,05% av dette, som er kr 75. Prosentregningen slår egentlig ikke inn før handelen overstiger kr 98.000.

Dermed kan det noen ganger svare seg å unngå mange små handler, men heller samle opp til færre større transaksjoner. Kjøper og selger du små aksjeposter ofte, vil mye av avkastningen din forsvinne i kurtasje, og da er det kanskje handelsstedet og ikke du selv som har gjort best butikk.

Merk at enkelte handelssteder tilbyr introduksjonspris på kurtasje. F.eks. betaler du bare kr 9 pr transaksjon de første tre månedene hos Netfonds. Slike tilbud må du sjekke hos de enkelte, da dette kan endre seg fortløpende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar