Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

3. desember 2019

Være litt obs på denne nå?

Det er kanskje aller mest en magefølelse, og det skal man jo ikke basere sine investeringer på, men jeg synes at Awilco Drilling (AWDR) er et spennende case akkurat nå. Kursen har falt mye det siste året, og har ligget mellom 15-18 i høst. Selskapets ene rigg har lenge vært uten oppdrag, samt at den andre riggens kontrakt går ut om kort tid. Men selskapet har bestilt to nye rigger, som leveres i 2021 og 2022. I tillegg har de opsjoner på ytterligere 2 nybygg med levering 2023 og 2024, men disse forutsetter nok at markedet løftes eller at det i alle fall oppnås kontrakter på de første riggene.

Dette selskapet har solid utbyttehistorikk, og hovedeieren har vel strengt tatt støttet driften ved behov nettopp for å kunne hente ut store utbytter i gode tider. Selskapet er lite og har i mange år kun hatt to rigger å administrere. Nå blir det altså dobbelt så mange, selv om de to eldste nok kan ha begrenset markedsverdi og skrapes etter hvert.

Grunnen til at jeg er optimist akkurat nå er at et selskap som i mange år har vist evne til nøktern og god ledelse, nødvendigvis snart må komme med nyheter om nye kontrakter. De må ha en plan for en eller flere av riggene og om de ikke allerede har noe på gang, jobbes det garantert hardt for å oppnå nye kontrakter. Når den enerste kontrakten snart utløper blir de stående uten noen inntjening, og hva er da hensikten med å øke riggparken?

Det er ikke sikkert at det kan bli utbytter igjen sånn med det aller første, men kommer man seg inn på disse nivåene og ikke har det travelt, vil man etter hvert kunne ha en fin papirgevinst samtidig som utbytteprosenten vil bli heftigere - forutsatt at kursen øker. Minner om at kursen var rundt 50 sommeren 2018, og langt over 130 i 2014 - da hadde selskapet kun 2 aktive rigger, men bare untaksvis fullt belegg på begge samtidig.

Med 4 aktive rigger på litt sikt bør det i alle fall være mulig å gjøre firegangen fra dagens kurs. Hvis man har god tid. Og hvis det fortsatt er behov for rigger de nærmeste årene. Mange usikkerhetsmomenter her altså, og dessuten store kapitalkrav framover. Så kanskje sitte litt til på gjerdet, men altså ikke altfor lenge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar