Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

18. desember 2019

Alle rapporteringsskjemaer på ett sted

Så snart du har registrert et aksjeselskap må du forholde deg til diverse rapporteringer som private slipper. Har du få aksjehandler per år,og virksomheten heller ikke omfatter større drift på andre felt, blir regnskapstallene for såvidt oversiktlige, men du må uansett sørge for rapportering til myndighetene.

Da er det greit å vite at du hos Brønnøysundregistrene kan få en oversikt over hvilke plikter virksomheten din har!

Ved enkelt å taste inn organisasjonsnummeret ditt får du opp en rekke skjemaer. Mange av disse gjelder helt spesielle forhold som du normalt ikke trnger å forholde deg til, men det kan jo være praktisk å ha alt samlet uansett.

Legg også merke til at det er anslått tidsbruk ved utfylling av hvert enkelt skjema - når du planlegger rapportering, særlig for første gang, kan det være greit å vite om jobben er unnagjort på 15 minutter eller krever flere timer.

Siden finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar