Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

5. august 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 2. kvartal 2017

Verdien av utbytteporteføljen fortsetter å falle. Skulle ikke diverse markeder hente seg inn igjen, og skulle ikke verden gå framover? 2017 ligger an til å bli enda dårligere enn fjoråret, og det lysner nok heller ikke med det første.

Andre kvartal ga et utbytte på kr 2.486 og hensyntatt justerte kurser pr 30. juni, var porteføljens samlede verdi svekket med ca 33.000. Altså et dårlig kvartal. Prosjektet er et slags eksperiment hvor langsiktige plasseringer er gjort for å tjene penger på utbytter. Dessverre er klimaet for svært mange utbytteselskaper forverret de siste årene, og det som for bare et par år siden kunne være god butikk, gir ikke lenger avkastning. Denne porteføljen følges ikke lenger ukentlig, og det er liten grunn til å forvente noen bedring før langt uti 2018.

Det eneste lyspunktet har vært AWDR som fortsatt utbetaler kvartalsvise utbytter. Dette selskapet kan imidlertid være historie allerede i første halvår 2018, med mindre de får nye kontrakter for ihvertfall 1 av siden 2 rigger. Rigg sektoren har gitt svake signaler om bedring i det siste, men ikke tilstrekkelig til å sette retningen videre.

Heller ikke LPG har greid å løfte seg. Ratene er fortsatt rekordlave, og det leveres ennå nye skip. Det er vanskelig å forstå hvordan et marked kan slå beina under seg selv, på denne måten. Det finnes likhetstrekk i både LPG og rigg, i gode tider bestilles en menbgde nye skip og rigger, og dermed blir nedgangen forsterket. Det skjer neppe noen bedring innen LPG før tidligst i fjerde kvartal, og neppe noe utbytte før langt uti 2018 - i beste fall.

Det ble ikke handlet i andre kvartal.

Målet med utbytteporteføljen var opprinnelig å hente ut utbytte på rundt 10%. Dette er ikke lenger realistisk, så i 2017 blir det først og fremst snakk om å følge de ulike postene med tanke på mindre justeringer. Verken OPERA eller PHLY inngår i målsettingen, og er derfor å regne som kortsiktige plasseringer.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien ble redusert med ca 2.500, samme som utbytte. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20 tilsvarende foregående kvartal. Det nærmer seg skjebneuker for selskapet, vil de få i land noen ny kontrakt før nåværende kontrakt utløper?

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med ca 15.000. Det ble ikke utbytte for Q2, og det forventes heller ikke utbytter for resten av året.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med nesten kr 20.000. Dette er imidlertid omtrent tilsvarende økningen som var i foregående kvartal. Kursen er fortsatt ustabil. Det ble ikke utbytte for Q2, og det er tvilsomt om det blir noe for resten av året.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien økte med nesten kr 2.000. Posten er liten og utgjør marginalt, men det er tydelig at det skjer positive ting rundt kursen.

Rapport for Q3 2017 kommer ca 1. oktober. Før den tid blir det nok noen kommentarer rundt porteføljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar