Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

14. mai 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 1. kvartal 2017

Prosjektet med utbytteporteføljen ga et heller skuffende resultat i 2016, og med kutt i utbyttene fra flere sektorer ble det heller ikke noen resultarer å rapportere om. I år blir det derfor rapportert kvartalsvis istedet for hver måned. At oppdateringen for 1. kvartal kommer først nå - minst en måned forsinket, får bli en annen skål. Og status - omtrent uendret.

Første kvartal ga et mikroskopisk utbytte på kr 2.628 og hensyntatt justerte kurser pr 31. mars, er samlet verdi for porteføljen styrket med ca 5.000. Altså tilnærmet uendret. Prosjektet som startet med kr 500.000 er omtrent halvert, og fordi det er tenkt som langsiktige plasseringer følges det ikke lenger fra uke til uke.

Til tross for svakt resultat er det et lyspunkt at AWDR fortsatt utbetaler kvartalsvise utbytter. Selskapet har bare én rigg på kontrakt, og spørsmålet framover blir naturligvis hva som skjer når denne kontrakten utløper om et snaut år. Riggsektoren er etter sigende ventet å styrke seg det neste året, vil selskapet da kunne sikre fremtidige inntekter, eller vil det gå mot en avvikling? AWDR er samlet sett bare kr 6.490 i minus, når tidligere utbytter medregnes.

LPG er en annen sektor som er (altfor) godt representert i porteføljen. Ratene har bedret seg noe i vår, men er fortsatt ikke høye nok til å gi kursløft eller utbytte. Flere nye skip i løpet av året vil sannsynligvis begrense rateoppgangen, men på sikt må dette gå seg til. Spørsmålet er bare vor lang tid det vil ta, og om det vil bli utbytter fra LPG i år.

Det ble gjort kun én handel i første kvartal, da beholdningen i BWLPG ble øket marginalt. Inngang ble dermed snittet noe ned, men så stort utslag gir det jo ikke.

Målet med utbytteporteføljen var opprinnelig å hente ut utbytte på rundt 10%. Dette er ikke lenger realistisk, så i 2017 blir det først og fremst snakk om å følge de ulike postene med tanke på mindre justeringer. Verken OPERA eller PHLY inngår i målsettingen, og er derfor mer kortsiktige plasseringer.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien ble redusert med ca 13.000. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20. Drillsekroren er etter signde på vei opp, men det kan ta mer enn 12 mndr før det gir effekt, dessuten vil dagratene ligge lngt lavere enn for bare få år siden.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 4.000. Det ble ikke utbytte for Q1, og det forventes heller ikke for Q2. Ratene har gått noe opp, men er fortsatt lave.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, men det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang.

BW LPG (BW LPG)
Beholdningen ble øket med 248 aksjer, målet om å investere kr 60.000 er så godt som innfridd. Det ble ikke utbytte for Q1, og det er tvilsomt om det blir noe for Q2. Nåverdien økte med kr 18.595 men kursen er rimelig ustabil.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien falt litt, men posten er liten og utgjør marginalt.

Rapport for Q2 2017 kommer ca 1. juli. Før den tid blir det nok noen kommentarer rundt porteføljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar