Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

15. januar 2017

Utbytteporteføljen - Rapport desember 2016

Årets siste måned påvirket ikke resultatet nevneverdig, og 2016 går dermed inn i historien som et svært dårlig år for utbytteporteføljen. Papirtapene ble imidlertid redusert,og dessuten kom en ny aksje inn sånn på tampen av året.

Året som helhet ble elendig, men kursmessig økte porteføljens verdi med ca kr 37.000 i desember. Aksjene som steg markant er fortsatt i negativt terreng, men papirtapet ble redusert og det er da også noe å glede seg over. Både AWDR og BWLPG endte i blått, når nåverdi summeres med alle tidligere realisasjoner. AVANCE steg også, men økt verdi med kr 19.000 var å regne som en liten krusning sett i forhold til papirtapet. Dette er porteføljens desidert dårligste investering.

Det skulle plasseres noe mer i BWLPG, dette skjedde ikke før i januar. Derimor ble det kjøpt en liten post i "nye" OPERA. selskapet utbetalte kr 15,- pr aksje i skattefritt utbytte i desember, et utfall av at en stor del av selskapet ble solgt i høst. Selv om aksjens verdi nødvendigvis falt omtrent like mye, har denne porteføljen tenkt seg at "nye" OPERA vil øke i verdi sånn at det meste av de 15 kronene hentes inn igjen. En kurs 50 bør være realistisk i løpet av våren, basert på omstrukturering og tilbakekjøpsprogram.

Målet for utbytteporteføljen er å hente ut størst mulig utbytte. Mens 2015 var riktig så innbringende, ble netto realisasjoner negative i 2016. Tapet ble på ca 20.000. Porteføljen fortsetter inn i 2017, men framover blir det bare kvartalsvis rapportering her på bloggen..


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 14.000.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 19.000. Det forventes ikke utbytte for Q4, men det er en viss sannsynlighet for utbytte for Q1 da ratene har styrket seg noe.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, men det er fremdeles meningen å gå inn igjen i denne. Se rapporten for juli.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med nesten 20.000.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien har falt marginalt. Plasseringen utgjør så lite at bevegelser i kursen ikke betyr all verden i kroner.

Rapport for Q1 2017 kommer ca 1. april. Før den tid blir det nok noen kommentarer rundt porteføljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar