Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. november 2015

Utbytteporteføljen - rapport oktober 2015

Marginale endringer for utbytteporteføljen i oktober. En viss bedring i kursen for flere utbytteaksjer, men fortsatt er papirtapet hårfint større enn hittil mottatte utbytter.

Ingen utbytter i oktober, og dermed heller ikke noe nytt vedr årets realiserte resultat. Etter som utbytteporteføljen er ment å være langsiktig, er ikke dagsvertien på plasseringene like viktige som utbetalte utbytter. Målet er å oppnå utbytter tilsvarende kr 85.000 for hele 2015, basert på investeringer pålydende kr 500.000. Det er selvsagt ønskelig at investeringene også skal øke litt i verdi på lang sikt.

Pr. 31. oktober var utbetalte utbytter på kr 76.184,- og da gjenstår utbyttene for Q3 som forventes utbetalt i november/desember. Det er nesten utenkelig at avkastningen skal bli mindre enn kr 9.000 som mangler. Istedet er det sannsynlig at årets utbytter ender på ca kr 95.000. Se mer nedenfor.

Når dagsverdien av investeringene tas med i regnestykket, er imidlertid hele prosjektet sett under ett fortsatt i minus med kr 4.045. Aksjekursene må løfte seg ganske mye framover for at dette regnestykket skal bli litt lystigere lesning. Den forventede innhentingen etter Q2 utbyttene har imidlertid uteblitt.

Som det framgår av diagrammet, er det investert ytterligere kr 25.000 i Avance. Dette til trooss for at investeringsmålet på kr 200.000 allerede var nådd. Tanken er å snitte ned, les mer under Avance nedenfor. Ennå gjenstår det å plassere kr 88.407 men dette har ikke prioritet akkurat nå, ettersom målet for utbetalinger uansett ser ut til å bli innfridd.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring i inngangsverdi her. Utbetalte utbytter er langt mindre enn reduksjon i beholdningsverdi. Dette papiret bidrar m.a.o. negativt. For Q3 forventes en reduksjon i utbyttet, kanskje det blir på USD 0,25 (USD 0,5 for Q1 og Q2). Dollarkursen er imidlertid spådd å gå opp framover, så kanskje noe av halveringen oppveies. Det er fortsatt ingen nyheter vedr kontrakt for selskapets ene rigg som står uten oppdrag fra 2016, men som sannsynligvis skal på verft for oppgradering/klassing. Utbytteporteføljen avventer med å investere mer i AWDR til det ev. kommer gode nyheter vedr. ny kontrakt.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her er det gjort et forsøk på å snitte ned med kr 50.000. Foreløpig er det kun kjøpt for kr 25.000, og dette skal etter planen selges like før aksjen går ex utbytte i løpet av november. Dermed vil utbytteporteføljen fortsatt inneha verdier for kr 200.000 i selskapet, men et større antall aksjer enn tidligere og dermed også motta mer i utbytte.
Påp grunn a rekordhøye rater og flere nye skip i Q3, forventes et godt resultat og et utbytte rundt USD 1,8. Med rekordhøy dollarkurs kan dette gi en meget hyggelig utbetaling, men guidingen framover blir også viktig da den kan si noe om hvorvidt aksjen vil kunne hente seg inn igjen.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endring her. Utbytteporteføljen har fortsatt investert kr 20.000 mer enn målsettingen i BWO. Kursen ser ut til gi store svingninger, og kanskje ville det være smart å utnytte dette bedre for å snitte ned ytterligere. Q3 blir spennende, kanskje får vi også en forklaring på at det var så mange innsidekjøp tidligere i høst.

BW LPG Limited (BW LPG)
Ingen endringer i inngangsverdi her. Denne plasseringen er nå positiv totalt sett da papirtap er mindre enn mottatt utbytte. Ettersom de har halvårlig utbytte, kan det være aktuelt å selge hele posten hvis den går i pluss.

Rapport for november kommer ca 1. desember.

1 kommentar: