Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. juli 2015

Utbytteporteføljen - rapport juni 2015

Det ble noen justeringer for porteføljen i juni. Sum realisasjonr er godt i rute med kr 47.152 oppnådd av målet som er kr 85.000 for året. Dagsverdien for flere av investeringene er imidlertid godt i minus en hel måned etter siste ex-utbyttedatoer. Allikevel er nettoavkastningen positiv.

Dagsverdi for utbytteporteføljen pr 30.6. er ca kr 18.000 mindre enn inngangsverdi. Dette skyldes at både AWDR og BWO har falt i verdi. Heldigvis har AVANCE lagt godt på seg, og utligner dermed noe. Utbytteporteføljen er ment å være langsiktig, dermed tas det ikke mye hensyn til dette bortsett fra at det kan påvirke tidspunkt for kjøp av resterende aksjer i selskapene, jfr målene.

Som antydet i rapporten for mai, kan det bli aktuelt å øke plasseringen i AVANCE med kr 100.000 på bekosting av AWDR. Dette blir det trolig tatt stilling til i løpet av sommeren.

Knapt halve investeringssummen er plassert i akjer, faktisk litt mindre enn for en måned siden. Samtidig er det interessant å se at realisasjonsmålet er nådd med 50% selv med bare halve investeringssummen.

Det begynner å haste med kjøp for å få full uttelling av utbyttene for Q2, som kunngjøres av selskapene ca august. Det er ingen selvfølge at alle opprettholder utbytter i det markedet vi har i dag. Det er bare AVANCE som kjennes trygg.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Her ble det øket med bare litt i juni. Aksjen er pt litt usikker pga oljemarkedet generelt. Det virker som om den har et gulv rundt 50,- så planen nå er å kjøpe litt mer i sommer når den bikker under 50,-. Dersom det kommer negative nyheter fra selskapet, kan imidlertid kursen falle ytterligere.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Ingen nye handler i juni og det viser seg i ettertid å være dumt, ettersom aksjen har økt så mye i verdi. Det nytter ikke å være etterpåklok. Aksjen er nå overkjøpt med høy RSI, og selv om markedet har mottatt gode analyser og selskapet ser ut til å levere mer enn greit, er planen nå å se det litt an. Det er slett ikke sikkert at kursen skal ned igjen, så noen kjøp på dagens nivå (141,50) kan det nok bli i juli.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endring for beholdningen her. Aksjen har falt ytterligere i verdi. BWLPG har utpekt seg som et mulig alternativ til denne, ev. for plassering av de resterende 60.000,-.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Mellomplassering ble gjort med midlene som var tiltenkt AWDR, for å utnytte høyt årlig utbytte fra ASC. Og dette krumspringet slo heldig ut - i tillegg til selve utbyttet på kr 15.000,- ble det også avkastning ved salg på nesten kr 5.000,-. Altså kr 20.000,- i meravkastning, tilsvarende 22,6%, og bare på bekostning av noe av Q1 utbyttet i AWDR. Nå som ASC beholdningen i ASC er tom, blir trolig ikke dette selskapet kommentert i framtidige rapporter i 2015.

Rapport for juli kommer ca 1. august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar