Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

25. juni 2015

Krav til regnskapssystem

Små virksomheter kan ta litt lettere på de daglige rutinene. Dette gjelder også bokføringen, som ikke krever kostbare regnskapssystemer.

Stifter du et eget aksjeselskap som kommer inn under definisjonen «små foretak», kan du velge å føre regnskapet selv. Hvis det er snakk om mer enn 600 bilag pr år, må du bruke et regnskapssystem. Men hvis selskapet har færre enn 600 bilag pr år, noe som ikke er urimelig de første driftsårene, kan du bokføre regnskapet nesten hvordan du vil. Du kan benytte regneark eller til og med tekstbehandling.

Det er nok en fordel med noe regnskapsbakgrunn for å sette opp et greit, men enkelt system selv. Husk at rutinen skal være et verktøy og at det bør være lett å avstemmne bokføringen, og lett å finne fram hvis du f.eks. leter etter et gitt bilag eller skal finne ut av en feil.

Hvis selskapet ditt ikke har valgt bort revisor, bør du rådføre deg med revisor før du velger system eller rutine. Fordelen med et regnskapssystem som revisor kjenner fra før, eller har full tillit til, er at den jobben vil bli mindre tidkrevende, og dermed mindre kostbar.

Små virksomheter kan bokføre alle bilag for driftsåret når året er omme, men for aksjeselskaper kommer regelen inn om at styret og ev. eiere skal holdes oppdatert på den økonomiske situasjonen kvartalvis. Dermed må du i alle fall være à jour med bokføringen fire ganger pr år.

For mange som har eget aksjeselskap, er det mer lønnsomt å bruke tid på virksomheten, og heller sette bort regnskapsføringen. Hvis bilagene klargjøres, trenger ikke en sånn tjeneste å koste all verden, og du kan istedet bruke tiden din på det du er god på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar