Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

9. juni 2015

Viktigere å kjøpe på bunn enn å selge på topp

Ved kjøp av aksjer, om det nå er for langsiktig plassering eller en kortsiktig handel, er det fort gjort å tenke at suksess er avhengig av at du selger til riktig tid og pris. Men å time inngangen er faktisk langt viktigere.

Man sier så kjekt at hvis du kjøper på bunn og selger på topp, så vil du gjøre det bra i aksjemarkedet. Men svært få er så dyktige at de treffer bunn. Da er det en god trøst å vite at hvis du nesten treffer bunn, kan du gjøre det nesten like bra!

For å vite når du skal handle aksjer må du gjøre deg litt kjent med både selskapet du skal investere i, men også den sektoren selskapet opererer i. For flere selskaper svinger verdien syklistisk, d.v.s. hvis selskapet drives bra, vil det kkomme regelmessige bunner og topper. Hvis du kjøper aksjen når prisen er høy, risikerer du at det aldri vil bli gevinst, og i verste fall må du selge deg ut med tap. Men dersom du greier å time kjøpet med at selskapets syklus er i bunnsjiktet, vil du nesten garantert kunne selge med gevinst. Jo nærmere bunnen du traff med kjøpet ditt, jo større blir verdiøkningen for investeringen din. Hvis du bare traff rimelig bra, vil du allikevel få mulighet til å selge med gevinst, selve gevinsten blir bare noe mindre.

Jo heldigere du er med inngangen, jo lengre fra den eksakte toppen av syklusen kan du selge, men fortsatt få godpremie. Det blir m.a.o. mindre viktig å treffe toppen, hvis du i første omgang greide å treffe bunnen. Risikoen blir mindre og plasseringen oppleves som mer likvid..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar