Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

3. juni 2015

Utbytteporteføljen - rapport mai 2015

Utbytteporteføljen har hatt en måned uten de helt store endringene. Den totale avkastningen er nå ca kr 15.000 justert for papirtap. Av avkastningsmålet på kr 85.000 for 2015, er kr 39.832,- nådd etter halvkjørt løp.

Dagsverdien for utbytteporteføljen pr 31.5. er ca kr 25.000 mindre enn inngangsverdi. Dette skyldes delvis at utbytteaksjer jo faller i verdi etter utbytte, men ettersom utbytteporteføljen er langsiktig, blir det feil å ta for mye hensyn til dette.

Det er tilbakekjøpt for ca. 83.000 i AWDR, og for ytterligere 30.000 i AVANCE. Sistnevnte har utviklet seg til å bli en lukrativ utbytteaksje, og p.g.a. usikkerhet rundt AWDR kan det være smart å gå inn med 200.000 i hver av de to, istedet for 300.000 og 100.000. I løpet av juni bør det være mulig å i første omgang øke til 200.000 i AWDR, og 100.000 i AVANCE.

Foreløpig er ca 250.000 av kr 500.000 plassert. De fleste utbytteaksjer handles med en viss rabatt nå like etter utbyttedato. Selve utbetalingen kommer i juni, men er tatt med i oversikten for mai, siden dagsverdien jo er justert for utbytte.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Planen var å gå inn igjen med en mye større sum i mai, men p.g.a. mellomplasseringen i ASC ble det mer lukrativt å vente. Når det uansett ikke var mulig å kjøpe før Q1 utbyttet. Kursen er i disse dager rundt kr 50,- som betyr at den utilsiktede utsettelsen faktisk gir flere aksjer og - hvis utbyttefesten fortsetter - større kvartalsvise utbetalinger. Utbyttet som utbetales i juni, er inkludert i realisert sum kr 18.952.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Det ble handlet for ca 30.000 av de 50.000 som gjenstod. Aksjen handles for tiden for ca 118,- som er en grei pris. Denne aksjen har en høy utbytteprosent, og hvis markedene utvikles i riktig retning, kan dette papiret nesten måle seg med AWDR.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen endring i denne. Noe mindre papirtap enn i april, men utbyttet er heller ikke all verden. Det gjenstår å handle for ca 60.000, men denne transaksjonen er satt lengst bak i køen, og gjennomføres trolig ikke før tidligst i juli

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Denne mellomplasseringen har drøyd lenger enn tiltenkt. På siktt regnes det uansett som en go investering. Av de 88.099 er ca 28.000 solgt. Resten blir forhåpentligvis realisert i løpet av juni, og da vil realisert sum bli endelig justert.

Rapport for juni kommer ca 1. juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar