Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

10. juli 2015

Når skal du kjøpe utbytteaksjer?

For alle typer aksjer gjelder det selvsagt å handle til lavest mulig pris. For utbytteaksjer er det dessuten fristende å legge kjøpstidspunktet tidlig nok til at man får med seg neste utbytte, men er det alltid så lurt?

Kursen stiger ofte litt fram mot annonsert ex-utbyttedato. På denne datoen selges aksjen uten retten til å motta utbyttet, og derfor er det vanlig at kursen faller med tilsvarende verdi som det kommende utbyttet. Kapital overføres med andre ord fra selskapet til eierne, og det påvirker naturligvis den gjenværende verdien av selskapet og dermed også hva markedet er villig til å betale for aksjen.

Når du er langsiktig har ikke disse svingningene så stor betydning. For selskaper som utbetaler kvartalsvise utbytter er dessuten svingningene mindre enn for dem som har kun ett utbytte pr år.

Men hvis du studerer inngangsverdi for den langsiktige plasseringen din, vil du se at det får stor betydning for om du kjøper aksjene mens kursen er på vei opp fram mot ex-utbyttedato, eller om du handler til en litt lavere pris etter ex-utbyttedato - men altså går glipp av det første utbyttet. Når inngangsprisen er lavere kan du nemlig kjøpe flere aksjer, og dermed blir alle dine fremtidige utbytter større. Desto billigere du får kjøpt, jo større blir denne effekten i din favør.

Hvis kurssvingningene er små får inngang på bunn liten betydning. Hvis du derimot får kjøpt en utytteaksje på en bunn som kanskje skyldes flere forhold enn kun ex-utbyttedato, kan gevinsten din bli stor over litt tid. Det er størst sjanse for et kupp i første del av perioden mellom utbytteutbetalingene.

Gjør en beregning i et regneark for å se hvor stor rabatt du må ha i en gitt aksje for at det skal svare seg å handle etter utbyttedato. Jo høyere prosentvis utbytte og lengre tidshorisont, desto mer lukrativt kan det være å stå over det første utbyttet for heller å få lav inngang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar