Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. mars 2015

Bruk RSI for å vurdere tidspunkt for aksjekjøp

Det finnes selvsagt ikke et standardsvar på når du bør kjøpe dine aksjer. Så mange ulike faktorer spiller inn, at det alltid er en risiko for at kursen faller etter at du har kjøpt.

Enkelte aksjer er imidlertid mer sykliske enn andre, d.v.s. de svinger litt mer forutsigbart. Når aksjen er oversolgt, er det relativt stor sjanse for at kursen vil bevege seg oppover igjen. Men det tar ofte litt lengre tid enn du hadde sett for deg. Ved hjelp av RSI kan du lett se hvor aksjekursen er på vei - er den oversolgt eller bør du vente litt med inngang?

Her på bloggen skrives det lite om å trade i aksjer, men mer om å være langsiktig i f.eks. utbytteaksjer. Da er det også viktig å komme inn på lavest mulig kurs, men siden du er langsiktig er det ikke så farlig om kursen faller litt, eller om det tar lang tid før kursen får et oppsving av betydning. Men du vil jo gjerne ha tillit til selskapet for å kunne slappe av i flere år uten å vurdere salg.


Et begrep som ofte brukes for å vurdere inngang er RSI (Relative strength index). Denne grafen viser om aksjen er oversolgt eller overkjøpt. Når verdien er over 70 regnes aksjen som overkjøpt, og det forventes at den snart vil falle. Når verdien er under 30 regnes aksjen som oversolgt, d.v.s. at den skal opp igjen.

I diagrammet over ser du at RSI var under 30 både medio oktober og medio desember. Samtidig var kursen nede i 38 og ca 38,50, som ser ut til å ha vært gode kjøp for akkurat denne aksjen. I samme diagram ser du at RSI bikker over 70 medio januar. Den som kjøpte aksjen til 38 i desember og solgte til ca 46,90 i januar, ville fått en avanse på kr 8,40. Dette tilsvarende 21,8% avkastning på bare en måned.

Denne tenkemåten er i stor grad basert på sannsynligheten for at markedet vil gjenfinne en middelverdi for aksjen. Når den er oversolgt, tenker man at sannsynligheten er størst for at kursen etter hvert beveger seg opp igjen. Det kan imidlertid skje at en aksje fortsetter å falle selv om RSI mener at den allerede er oversolgt. RSI er sikrest om du også har andre indikasjoner på at det er et godt kjøp.

For mange aksjer samsvarer RSI ganske godt med kursutviklingen, men svingningene behøver ikke å være like markante, og noen ganger samsvarer ikke kurvene så godt som i illustrasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar