Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

25. februar 2015

Utbytteaksjer

Hvis målet ditt er å skape deg en ny hverdag hvor du får frigitt tid til å sysle med personlige interesser, kan utbytteaksjer være et godt alternativ til andre investeringsformer. Da bruker du minimalt med tid på å handle aksjer, mot at du kanskje oppnår litt lavere avkastning totalt sett enn om du hadde kjøpt og solgt aksjer aktivt. Samtidig kan risikoen for tap bli mindre når du har færre handler.

Det er likevel ikke helt uproblematisk å velge de beste utbytteselskapene. Skal du velge et stødig selskap som innebærer lav risiko men som heller ikke utbetaler så stort utbytte? Eller skal du heller gå for et selskap som utbetaler mer, men hvor også risikoen er høyere? Høyt utbytte er ofte relatert til større risiko.Noen selskaper utbetaler utbytte kvartalsvis, mens andre utbetaler årlig, og da vanligvis etter generalforsamlingen i mai eller juni. Det er mange utbyttejegere som sverger til kvartalsvise utbytter. Hvis kvartalvise utbetalinger reinvesteres i flere aksjer, kan den totale avkasningen overgå det meste av alternative investeringer. Hvis utbyttet skal bidra til å dekke forbruket ditt, bør du av likviditetshensyn gå for kvartalsvise utbytter.

Når en aksje har gitt utbytte, omsettes den ex-utbytte. Det er vanlig at aksjekursen faller tilsvarende utbyttet, for så å hente seg inn igjen fram til neste utbytte forutsatt at selskapet drives godt. Kvartalsvise utbetalinger gir mindre kurssvingninger enn når utbyttet utbrtales én gang årlig. Dette har ingen betydning for deg som aksjonær, med mindre du skal kjøpe eller selge.

Satser du på utbytteaksjer og er litt langsiktig, har moderate kurssvingninger uansett liten betydning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar