Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

8. februar 2021

Kunsten å selge

For å gjøre en vellykket trade er det ikke nok å vite når man skal kjøpe - det er kanskje enda viktigere å selge seg ut på rett tidspunkt. Kanskje er det også vanskeligere å treffe en topp, om ikke rent taktisk så i alle fall psykologisk - hvis du selger deg ut for tidlig kan du jo gå glipp av større gevinst. For hvem vil ta til takke med 5% avkastning hvis det kan bli 20% om bare noen uker?

Det er lett å bli sittende for lenge, og før man får sukk for seg er kursen i fallende trend og man blir vitne til at de 5 prosentene reduseres kjapt, og plutselig har man et papirtap istedet. Absolutt ingen ønsket utvikling, men dette kan fort bli utfallet når du lar deg styre av grådighet.

Det finnes dessverre ingen mer eksakt vitenskap enn å være tilfreds med litt istedet for å drømme om mye mer til evig tid. Teknisk analyse er nyttig, men ikke nødvendigvis riktig i hvert eneste tilfelle. En positiv nyhet kan snu trenden på timen. Men ja, det kan jo også en negativ overraskelse fra selskapet. Du kan drømme om de nye, store kontraktene, eller at selskapet endelig (og plutselig) skal innfri målene som de har lovet aksjonærene i en årrekke. Miraklenes tid er kanskje ennå ikke forbi, og hvis du har flaks på alle fronter kan du muligens øke evinsten din med et par prosent. Men har du ventet i lengste laget, kan det i seg selv vær et tegn på at det er bedre å investere i et annet selskap som faktisk leverer.

Man må rett og slett gjøre seg opp noen meninger om når man vil selge, og den avgjørelsen kan falle allerede før du kjøper aksjene. Hvis du har bestemt deg for å være fornøyd med 10% så selger du på 10%, uten å drømme om 20%.

Du kan øve deg opp i å selge uten å se deg tilbake. Følg strategien din, og flytt heller fokuset over på nye investeringer, hvor du også kan høste 10%. Kanskje greier du fem sånne i løpet a den tiden du ville måtte ventet på at den første investeringen skulle nå 20%.

Også for papirtapene kan det være greit å vite når du skal realisere tapet. Det er derfor du bør ha en investeringsstrategi, for da kan du handle uten å bli påvirket av tro og håp. Hvis det er helt spesielle forhold som tilsier at gevinsten skal vokse litt mer, eller at den negative trenden snart skal snu, så er det selvfølgelig lov å avvente litt, men bare for en begrenset periode, og kun innenfor det strategien din beskriver.

Det er ofte vanskeligere å realisere enn å få papirgevinst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar