Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

16. desember 2020

Aksjehandel på tampen av året

Hvis du har handlet aksjer i noen år, har du sikkert fundert litt på hva som er smart å gjøre før årsskiftet. Transaksjoner utført kun for skatteplanlegging er faktisk ulovlig, men noen justeringer er jo ganske naturlig.

Har du et større papirtap bør du vurdere om du skal selge for å kunne trekke fra tapet på inneværende års skatt. Dette er selvfølgelig lov, du kan jo realisere et tap akkurat når du selv vil. Det som kan skape trøbbel for deg er hvis du selger og kjøper tilbake samme dag til omtrent samme kurs, for å oppnå skattefradraget men altså uten å endre beholdningen din. Dette kan myndighetene lett spore opp, og du vil ha en svært dårlig sak. Hvis du skal selge for deretter å kjøpe deg inn igjen, bør du la det gå et par handledager mellom transaksjonene, og da er det vel mest aktuelt hvis du tror at du kan få kjøpt tilbake aksjene til en lavere kurs. Og det kan ingen straffe deg for, selv ikke i desember.


Har du papirgevinst har det lite for seg å realisere før årsskiftet, det vil jo bare bety at du vil skatte for gevinsten ett år tidligere enn om du venter til januar. Dessuten vil du få et ekstra års skjermingsbidrag ved å passere årsskiftet. Ved papirtap bø du forresten også skule til oppsamlede skjermingsfradrag - hvis du har hatt aksjene i mange år kan den fradragsretten ha vokst seg ganske stor, og det mister du ved å realisere tap.

Skjermingsbidraget er ikke stort pr aksje, men hvis du kjøper en større aksjepost kan det være greit å få det med seg. Det betyr jo at når du en gang i fremtiden selger med gevinst, slipper du å skatte for hele gevinsten. Jo flere årsskifter du har passert, jo større skattemessig fradrag får du. Hvis du har bestemt deg for et aksjekjøp i januar, kan det lønne seg å heller ta den handelen i desember for å få med ekstra skjerming. Som sagt er beløpet lite pr aksje, så hvis det finnes en liten mulighet for at kursen faller bare litt, kan det imidlertid være like greit å vente.

Blant annet fordi mange vil realisere sine tap i desember, kan enkelte aksjer falle rundt årsskiftet - kanskje gjelder dette ikke minst «folkeaksjer». Kanskje noen også selger for å omplassere investeringen til markeder hvor formueskatten blir mindre tyngende. De siste årene har riktig nok aksjer fått økt "formueamnesti", så dette motivet er sannsynligvis mindre enn tidligere år.

Uansett skal du være forberedt på at mange aksjer faller i verdi ved årsskiftet, før det såkalte januarrallyet kommer kort tid senere når alle skal inn igjen. Noen ganger lønner det seg å bare sitte, mens andre ganger kan det være litt å hente på å selge for å kjøpe seg inn igjen senere. Dette rallyet er blitt mindre signifikant de seneste årene, og du bør nok ha litt kjennskap til selskapet og sektoren for å treffe spikeren. Vi hører om nyttårsraketter, og ofte er meglerhusene frampå med sine anbefalinger for nyåret lenge før jul. Noen raketter får imponerende høyde, mens andre bare fisler langs bakken. Skal du kjøpe en av rakettene kan det altså lønne seg å handle tidlig, da de godt kan tenkes å sige oppover allerede i siste halvdel av desember. Skal du selge, kan det lønne seg å gjøre også dette i god tid, med mindre det er en nyttårsrakett er sannsynligheten stor for at kursen synker i årets siste uke.

Husk også at handler gjort på årets aller siste dager ikke får effekt for inneværende skatteår. Tidligere tok det 3 virkedager fra salg til effektuering, mulig det nå er redusert til 2, men det r uansett greit å unngå romjulen. Særlig hvis du handler gjenom eget AS, for regnskapsføringen blir også enklere uten  handler på årets aller siste dager. 

I romjulen kan du heller bruke litt tid på å dobbeltsjekke planene dine for januar.

God jul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar