Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

2. mars 2015

Utbytteporteføljen - rapport februar 2015

Utbytteporteføljen skal etter hvert bestå av plaseringer for totalt kr 500.000, og skal gi en avkastning på kr 85.000 for 2015. Dette tilsvarer 17%. Målet er at plasseringene skal være langsiktige, og at det dermed etter hvert blir få handler. Februar ble en spennende måned med rapportering og fastsetting av utbytter for fjerde kvartal (Q4) 2014.

I februar ble det dessuten gjort noen endringer i porteføljen, men av ulike årsaker er ennå ikke alle investeringene på plass.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Utbyttet for Q4 ble satt til USD 1, og ved dagens dollarkurs gir det kr 7,6729 pr aksje, totalt kr 10.366.
Utbetalingen skjer imidlertid ikke før 20.03.2015, og dollarkursen kan ennå svinge litt før utbetaling.

Grunnen til at hele beholdningen ble solgt i februar, forøvrig med en liten fortjeneste på kr 3.110 som burde vært med i diagrammet over, var forventning om negativ melding 25.02. vedr en av selskapets kontrakter. Meldingen kom, og kursen falt fra 83,50 til 75,00. Dagens kurs på 76,00 bør være en god inngang, men Utbytteporteføljen vil vente med å kjøpe seg inn igjen ettersom det ikke forventes noen positive triggere i mars. Istedet ble det meste av denne summen plassert midlertidig i ASC, se nedenfor.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her ble det handlet for nesten 50.000 i februar, dermed er halve målsettingen nådd for dette selskapet. Kursen stiger godt for tiden, og utbyttet ble for Q4 satt til USD 1,0 som tilsvarer mer enn 6% med dagens kurs 126,00 og dollarkurs 7,60. Ex-dividendedato er 04.03. og forventet utbetaling 11.03. er kr 3.207. Hvis det skal handles mer må det skje senest tirsdag 03.03.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen nye handler i denne i februar. Utbyttet ble redusert til USD 0,02 pr aksje, og dette har sendt kursen nedover. Utbytteporteføljen venter litt, og vurderer å foreta såkalt bunnfiske senere, med tanke på å få dessto flere aksjer når de koster mindre, og på den måten oppnå større utbytter når det kommer bedre tider.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Denne var ikke planlagt, men da Q4 rapporten ble lagt fram med vedtak om kr 0,50 i ordinært utbytte PLUSS 0,50 i ekstraordinært utbytte, ble det for fristende med en gjesteopptreden her. Utbyttet gjelder for hele 2014, og er altså et årlig utbytte.

Ved å gå inn såpass lenge før ex-dividendedato (30.04.2015), er det lov å håpe på at kursen rekker å stige mer enn fallet som sannsynligvis utløses av utbyttet. Denne potten skal inn i AWDR igjen, og med en stor porsjon flaks kan Utbytteporteføljen også rekke utbyttet i AWDR for Q1. I så fall vil utbyttet fra ASC, som blir kr 15.000 i mai, bli en ren bonus.

Rapport for mars vil bli noe forsinket p.g.a. påsken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar