Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

28. februar 2015

Inngangsverdien betyr alt

Når du investerer i aksjer er det flere faktorer som har betydning for hvor stor avkastningen blir. Inngangskursen er en viktig faktor. Jo mindre du betaler for aksjene, jo større del av en oppgang får du med deg, eller om det går dårligere enn tenkt blir nedturen kortere og tapet mindre.Har du en god inngang vil du kanskje rekke å oppnå en papirgevinst før aksjen faller igjen. Da har du sikret deg et intervall hvor du fortsatt kan rekke å selge deg ut mens du ennå har gevinst. Jo større dette intervallet er, jo bedre for deg.

Når du kjøper utbytteaksjer er det også viktig å komme inn til en god pris. Utbyttet er uansett det samme i kroneverdi, men jo billigere du kom inn i aksjen jo større blir den prosentvise avkastningen for deg. Dessuten - hvis du hadde en fast sum du skulle handle for vil du kunne kjøpe flere aksjer når kursen er lavere, og dermed sitte med enda flere aksjer som gir deg utbytte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar