Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

9. februar 2015

Du er din egen lykkes smed

Noen ganger i livet drømmer man om en annen hverdag enn den man har holdt fast på i så mange år. Det som en gang var interessant er blitt ren rutine, eller kanskje kom du på feil hylle helt fra starten av? Selvutvikling innenfor rammene fastsatt av arbeidsgiveren, er kanskje ikke helt sammenfallende med den personen du er innerst inne? Eller kanskje du har gått litt lei av faste jobbrutiner, og ønsker litt mer frihet til å pleie de av interessene dine som ikke kan relateres til den faste jobben din?Mange drømmer om å kunne jobbe hjemme med noe de er opptatt av, kanskje til og med starte en egen virksomhet. Mange av oss har båret på en stor idé i mange år som det kan være på tide å prøve ut. Har du litt kapital kan gode plasseringer i aksjemarkedet gi deg akkurat nok inntekt til at du kan komme i gang med å realisere drømmen din.

Skal du gjøre alvor av dagdrømmen din er det flere hensyn du må ta:

1. Økonomi
Først av alt må den økonomiske situasjonen din være så oversiktelig og forutsigbar at du i stor grad vil føle deg komfortabel økonomisk, også i de periodene uten inntekter hver måned. Hvis du har oppsparte midler å tære på, er dette punktet mindre problematisk. Hvis boliglånet er nedbetalt blir friheten din betydelig større. Sett opp et nokså detaljert budsjett for de neste to årene.

2. Familiesituasjon
Hvis du er enslig eller hvis barna har flyttet ut står du friere til å gjøre som du vil, selv om det kan bety trangere tider. Men hvis du har familie, er det viktig at alle involverte støtter deg når du bestemmer deg for å prøve ut en drøm. Dette er særlig viktig av økonomiske grunner, men også fordi du kommer til å bruke tiden din annerledes. Hvis du skal være kreativ kan det innebære at du lukker deg bort i perioder. Hvis du må reise bort i perioder bør alle være involvert i planene før du setter i gang. Ingenting er kjedeligere enn om du er godt i gang men kjenner at familien blir en hindring.

3. Det sosiale livet
Hvis du går hundre prosent inn for å nå drømmen din, er du sannsynligvis innstilt på å forsake noe av det sosiale. En ting er at du i perioder ikke ønsker å ta deg råd til å delta på kostbare sosiale eventer, i hvertfall ikke like ofte som før, men det kan også være at du er inni en kreativ prosess som gjør deg mindre sosial i en periode. Du må tenke gjennom hvordan det sosiale livet ditt blir forandret, og det kan også være greit å informere dine nærmeste venner sånn at dere kan treffes på måter som f.eks. koster litt mindre.

4. Strategi
En god strategi er kanskje det viktigste av alt for å lykkes. Hvis du ikke har tenkt igjennom en framdriftsplan kommer du sannsynligvis heller ikke til å oppnå det du drømmer om. Det er nemlig ditt eget initiativ som er den viktigste faktoren, å dagdrømme har du jo allerede forsøkt i noen år, ikke sant? Sett deg konkrete mål, og ikke minst mange små delmål, og bestem deg for hvor mye tid du skal sette av til å teste ut ideen.


Denne listen er ikke uttømmende. Og uansett hva dagdrømmen din handler om, er det sannsynligvis ditt eget talent og din egen jernvilje som er de avgjørende faktorene.  Du er din egen lykkes smed!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar