Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

10. mai 2020

Strategi for kjøp og salg av aksjer

Gjør du mange tabber når du investerer? Mange feil kunne vært unngått eller i det minste begrenset dersom man hadde laget seg en investeringsstrategi.

Du trenger en plan og den må følges også når magefølelsen din forteller deg noe annet. Det overordnede målet for en strategi kan være å redusere størrelsen på tapene, eller å ta mange moderate gevinster jevnlig heller enn én mulig milliongevinst en gang i framtiden. Du vil fortsatt realisere mange tap, men hvis strategien er god - og du følger reglene, vil gevinstene være større enn tapene. Litt av hensikten er nettopp å vite når du skal handle og dermed begrense nedsiden ved at du selger deg ut mens tapet er overkommelig. Husk at den totale gevinsten er viktigere enn hva du tjener på hver enkelt investering.

Når du lager en investeringsstrategi er det mange hensyn å ta, men du kan også velge å gjøre det enkelt. Dessuten kan du ha ulike strategier for kort og lang tidshorisont, eller om du investerer i et vekstselskap eller et etablert selskap. Strategien blir dessuten viktigere jo større summer du forvalter - kanskje er den ikke så viktig hvis du i hovedsak "satser en tusing her og der".

Det er også ditt valg hvor strenge reglene skal være, og om du vil starte romslig og heller stramme inn når planen evalueres etter et minimum antall handler, eller motsatt. Uansett omfang har det liten hensikt å lage reglene hvis du ikke har tenkt å følge dem. Strategien må inneholde konkrete triggere, f.eks. at du selger deg ut hvis investeringen faller mer enn 10% selv om du mener at fallet er kortsiktig. Skal du ha anledning til å gjøre unntak bør fremgangsmåten være skissert på forhånd og ikke diktes opp midt i "kampens hete". Noen ganger vil det vise seg at det var feil å selge seg ut, men poenget er jo at man er nødt til å handle før man vet hva som skjer etterpå. Å begrense et mulig tap er fortsatt bra selv om man gikk glipp av en mulig gevinst noen dager senere. Hvis du heller vil gamble trenger du kun magefølelse og ingen strategi.

Strategien din kan også sikre at du sprer investeringene dine over flere sektorer, f.eks. ikke alt i oljesektoren. En regel kan være at f.eks. max 40% kan være i samme sektor. Her bør du være tydelig på om det gjelder inngangsverdi eller nåverdi. Du er neppe på størrelse med Folketrygdfondet, så kanskje inngangsverdi er en grei nok rettesnor.

For hver enkelt investering bør du ha en plan. Noter hvorfor du velger å satse på nettopp den aksjen, dette husker du nemlig ikke når du skal vurdere å selge. Sett gjerne opp et sett med kontrollspørsmål, og bestem deg for hvor mange "JA" som skal til for at du skal investere. Vil du gjøre det mer komplisert kan spørsmålene vektes ulikt, men ofte er et enkelt "JA" greit nok. Noter hvor lang tidshorisont du vil ha - uansett om du investerer for å sitte 3 måneder eller 5 år bør du allerede ved kjøp notere hvilke forventninger du har, eller hva som skal til for at du selger før tiden er omme. Hvor stor gjeldsgrad kan selskapet ha? Finnes innsidekjøp? Hva med omsetning og resultat? Det finnes også mange tekniske nøkkeltall du kan vurdere før du handler. Disse notatene kan også hjelpe deg til å se om du bør vurdere å øke disponeringen etter hvert, eventuelt også når.

Ved kjøp bør du bestemme deg for hvilket prisnivå du er villig til å akseptere. Glem tanken om at du MÅ inn samme dag som du byr for første gang. Det er aldri noe som haster, for du vet ikke om vinden vil snu neste dag. Hvis du ikke oppnår den inngangskursen du har bestemt deg for, så skal du heller se etter andre objekter, eller vente (ikke en dag men noen uker) på at kursen kanskje kommer ned igjen. I så fall kreves det at du er tålmodig og ikke plasserer midlene i andre aksjer. Midlertidige investeringer har det nemlig med å bli varige, særlig når det handles på impuls. Lær deg til å kunne sitte på tilgjengelige midler som ikke må plasseres i aksjer snarest mulig.

Når du handler, kan du gå gradvis inn i selskapet. Dette avhenger litt av hvor store summer du skal plassere. Du kan gjøre dette så enkelt eller komplisert som du vil, så lenge du lager deg noen klare regler som du følger. Du kan begrense første kjøp til f.eks. 25% av den summen du ønsker å investere. Deretter kan du vente til du har en viss papirgevinst (f.eks. 5%) før du kjøper mer, og så kanskje vente til du igjen har 5% før du går inn med resten. Selv ved 3xkurtasje vinner du fort inn merkostnaden de gangene investeringen har noe for seg. I tillegg til å vente 5% kan du også bestemme deg for et visst antall dager mellom hver handel, sånn at trenden eller utviklingen får etablert seg. 5% stigning intradag er jo ingen garanti for at kursen skal fortsette oppover, så (avhengig av aksje og tidshorisont) kan det være bedre å styre etter endelig dagskurs etter f.eks. minimum 5 virkedager. Du kan også sette en tidsfrist for når du skal nå 5%. Hvis aksjekursen ikke legger på seg 5% innen 4 uker viser det kanskje at investeringen likevel ikke er så lukrativ akkurat nå?

Hensikten med å spre inngangen oppover, er at hvis det går dårlig taper du av en mye mindre investert sum enn om du hadde satset 100% fra starten av. Hvis det går bra, vil gjennomsnittlig inngang være lavere enn siste kjøpskurs, som igjen gir deg et større handlingsrom dersom kursen vandrer nedover igjen. Bruk et regneark til å sette opp minst 10 eksempler på hvordan strategien din ville ha slått ut på historiske kurser. Finn ut hvordan reglene dine kan hjelpe deg til å begrense tap, før du setter strategien ut i verden. Kanskje er det bedre å vente med det andre kjøpet til det første kjøpet har gitt 10% avkastning, men da å gå inn med hele den resterende summen? Du går glipp av mer av oppgangen, men reduserer samtidig risiko for tap.

I strategien din kan du f.eks. si at alle gevinster skal realiseres ved 30%. Eller, ved 20% fortjeneste selger du tilsvarende 50% av inngangsverdien og lar resten stå til neste gang papirgevinst når 20%. Hvis en investering går virkelig bra, kan en strategi være å realisere tilsvarende innsatsen, og så ha litt romsligere regler for det som blir stående fordi du jo uansett ikke kan oppnå tap i forhold til den opprinnelige investeringen.

Det vanskeligste er nok å bestemme seg for å selge seg ut når papirtapet fortsatt er lite. De fleste tåler jo å se røde tall så lenge man fortsatt har tro på at det vil snu oppover. Men det er kanskje her strategien er viktigst. Hva er poenget hvis du ikke begrenser tapene? Her bør du sette opp regler tilsvarende som ved kjøp. F.eks selger du deg ut når tapet når 10% (ikke intradag). Ved større investerte beløp kan du komplisere det ved f.eks. å selge ut en prosentdel ved 10%, og så ta sjansen på å la resten stå i et visst antall dager. Merk at hvis du kjøpte gradvis oppover, vil papirtapet øke idet du selger unna de eldste aksjene, aktså kan papirtapet hoppe fra 10% til 20% bare ved at du selger unna en andel. Derfor er det bedre å telle antall virkedager istedet for prosentpoeng før du eventuelt realiserer resten av tapet.

Et spørsmål som selvfølgelig vil dukke opp er hva om du handler første bolk (f.eks. 25%) og kursen så faller med 10%. Vil det ikke da være smartere å kjøpe de resterende 75% og dermed få en enda bedre inngang? Jo, hvis du vet alt om framtiden og kan garantere at kursen vil stige, så er lavere inngang alltid en fordel. Men kan du garantere det? Dette må du vurdere i hvert tilfelle, ta hensyn til selskapet og hva som forårsaket kursfallet, og ikke dine egne prosenter. Lag deg eventuelt en regel som begrenser hvor mye du kan bruke på å snitte deg ned. Du øker en mulig framtidig fortjeneste, men du øker også risikoen din fordi du kjøper når kursen faller. Kanskje er det smartest å selge alt, men være parat til å kjøpe igjen når kursen har satt ny bunn. Dette bestemmer du selv, men husk at du sannsynligvis taper mindre ved å realisere 10% tap på 25% av den totale tiltenkte investeringen, enn du kan vinne på å kjøpe deg inn igjen senere til lavere kurs.

Hvis du satser på utbytteaksjer bør du ha et forhold til hvilken utbyttegrad og hyppighet du forventer. Minimum 8% utbytte per år? Fortrinnsvis kvartalsvise utbytter? Ytterst få selskaper greier å opprettholde en sterk utbyttepolicy over lang tid, så kanskje du rett og slett bør avslutte forholdet etter et gitt antall år? Du kan også prøve deg på en strategi hvor du ikke eier aksjer mellom utbyttene. Skal du selge deg ut straks et selskap nuller eller reduserer utbyttet? Det er ofte lettere å forholde seg til en negativ utvikling hvis du allerede har tenkt gjennom hvordan du skal reagere. Følger du godt med på trender og sykluser vil kanskje en sånn negativ nyhet være forventet, og du kan selge deg ned før selskapets pressemelding senker aksjekursen.

Investeringsstrategien din blir ikke nødvendigvis perfekt ved første forsøk. Derfor er det smart å sette et tidspunkt for når du skal evaluere den, f.eks. etter 6 eller 12 måneder, avhengig av hvor mange handler du gjør og hvor store summer du handler for. Husk også at en hobbyinvestor ikke nødvendigvis har behov for same strategi som en som handler veldig ofte eller investerer vesentlig større summer, men begge trenger noen regler. Hvis utgangspunktet ditt forandrer seg over tid bør strategien fornyes på sikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar