Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

21. oktober 2018

Tulleporteføljen - oppdatering 21.10.2018

Siste uke kom en kjøpsanbefaling på en av de fem aksjene i Tulleporteføljen, dermed måtte posten selges og porteføljens første tap ble en realitet. Ennå er det lenge til status skal gjøres opp 30. desember. Her er ukens oppdatering!


Ved inngangen til uken bestod Tulleporteføljen av Protector Forsikring (PROTCT), Otello (OTELLO), Norwegian Air Shuttle (NAS), Fjord1 (FJORD) og Techstep (TECH) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Men så ble det gjort ett salg og ett kjøp:

16.10. kunne vi lese at Nordea Markets opprettholder sin kjøpsanbefaling på Protector Forsikring (PROTCT), til tross for nedjustert kursmål fra 78 til 66. Kommentaren kan du lese her.
Etter som PROTCT finnes i tulleporteføljen, betyr en kjøpsanbefaling at vi selger til sluttkurs publiseringsdatoen. Dermed realiseres et tap på kr 48.294,40.

18.10. DNB Markets anbefaler salg av Petroleum Geo-Services (PGS). Salgsanbefalingen kan lese her. Dermed er PGS en kjøpskandidat for Tulleporteføljen, kurs 27,50.

Status 21.10.18:

Totalverdi er nå redusert til kr 912.516 som tilsvarer en negativ avkastning på 8,8% (7,9% forrige uke). Bare TECH har gått opp 13,4% siden salgsanbefalingen, og reduserer det realiserte tapet på PROTCT noe. Som referanse nevnes at Oslo Børs var opp 0,8% siste uke.Disponibelt for kjøp: kr 21,33


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir postet en oppdatering hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar