Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

19. mai 2018

Ikke lenger plikt om årsmelding fra små selskaper

Med virkning fra regnskapsåret 2017, altså den perioden som skal rapporteres nå i mai, trenger ikke lenger små selskaper å levere årsmelding. En forenkling for mange, men tar det egentlig så mange minuttene å skrive en årsmelding?

Dokumentet kan baseres på fjorårets årsmelding, og vil dermed ikke kreve noen større arbeidsinnsats. Men dermed kan man også stille spørsmål ved hele dokumentet - hvis beretningen ser nesten lik ut hvert år, har det da noe for seg?

Det nye er at de punktene man ønsker å ha med hvert år kan implementeres i regnskapsnotene. Forutsetning for fortsatt drift er det eneste punktet man må ha med, men også litt informasjon om styrets sammensetning og virksomhet kan tas med i notene om man vil unngå årsmeldingen. Jeg synes det er litt rart at det ikke lenger er pålagt å redegjøre for styrets sammensetning. Styrevalget dekkes av protokoll fra generalforsamlingen, men det kan som kjent skje endringer i løpet av et driftsår. Formelt sett kan et styremedlem som har trukket seg bli holdt ansvarlig for hele perioden - for i ettertid vil man ikke ha detaljert informasjon hvis det ikke foreligger årsmelding. Er du selv eneste styremedlem pluss eier selskapet alene, er riktignok dette punktet overflødig.

Jeg tenker at en enkel årsmelding uten de helt store nyhetene også inneholder viktig informasjon. At det ikke har skjedd noe spesielt i perioden kan ha stor nytteverdi senere, men det forutsetter jo at man vet hvor opplysningene ville stått. Uten årsmeldingen forsvinner oppfatningen om at "intet nytt er godt nytt", for heretter er det ikke pålagt å informere om uvanlige hendelser.

Jeg har laget årsmelding også i år. Selv om runden med regnskapsavslutning, generalforsamling, rapportering og næringsoppgave m.m. ikke er årets artigste begivenhet, finner jeg det nyttig å sette meg ned og fundere litt over rikets tilstand. Dette er ekstra viktig når man som styreleder ikke har noen interne samtalepartnere i løpet av året, og mange vurderinger skjer først og frmst inni ett hode. For meg har den årlige rapporteringen en viss verdi, så får heller hvert enkelt dokument forenkles der det er mulig.

Husk at fristen for rapportering til Skatteetaten er 31. mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar