Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

20. april 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 1. kvartal 2018

Lite nytt for utbytteporteføljen i årets 1. kvartal. Bare ett selskap gir fortsatt utbytter, og akkumulert avkastning holdt seg tilnærmet uendret.

Periodens utbytte ble på kun kr 1.210, som gjelder fjorårets siste kvartal, men som kom til utbetaling i første kvartal 2018. Dermed er det ikke mye å berette om en portefølje som opprinnelig skulle gi utbytter og hvor investeringene dessuten var tenkt langsiktige.

Børsklimaet har imidlertid bedret seg noe, mer for enkelte selskaper enn andre. Innen olje og offshore kan det virke ovende utover i året, da oljeprisen igjen har bikket 70 dollar. BWO, som gikk ut av porteføljen for lenge siden, med tanke på å kjøpe inn igjen senere, har nær doblet seg i kurs - men uten at det nevnte kjøpet ble gjennomført.

Utbytteporteføljens verdi er stabil, sum ble redusert med bare kr 1.266 i 1. kvartal. Håpet er at vi ser en kursstigning for AWDR, AVANCE og BWLPG utover i året, og det igjen blir rom for utbytter.

Det var ingen handler i 1. kvartal.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 3.500. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20 tilsvarende foregående kvartal. Neste mulige utbytte blir kunngjort 9. mai.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien falt marginalt. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q4 2017, og det forventes heller ikke utbytter før tidligst for Q3 2018.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang. Kursen gikk nylig mye opp, uten at det ble handlet.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med ca 3.000. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q4 2017, og det forventes heller ikke utbytte før tidligst for Q3 2018.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien falt marginalt, men posten er for liten til å bli viet oppmerksomhet. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q4 2017.

Rapport for Q2 2018 kommer ca 1. juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar