Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

Utbytteporteføljen

Hvor høy utbytteavkastning er det mulig å få fra en aksjeportefølje med inngangsverdi kr 500.000?

Målet for Utbytteporteføljen er en årlig avkastning på 17%, tilsvarende kr 85.000.
Er dette mulig? Kan det kanskje bli enda mer?

I starten av hver måned kan du lese en ny månedsrapport.

Klikk her for å se alle innlegg vedrørende Utbytteporteføljen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar