Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

2. august 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 2. kvartal 2018

En hel måned forsinket, men her er rapporten fra årets andre kvartal. Det har vært et oppsving i enkelte segmenter, men særlig lukrativ er utbytteporteføljen ikke.

Samlet mottatt utbytte i dette kvartalet ble kun kr 2.423. Dette er naturligvis milelangt unna det opprinnelige målet da utbytteporteføljen ble etablert. Derimot har kursutviklingen vist positive tegn for flere av selskapene, noe som i seg selv er en slags gevinst. Den samlede verdien har bedret seg marginalt, men papirtapet er ennå betydelig og skyldes særlig Avance. Kanskje dumt å ikke gjøre noen endringer i porteføljen.

Det er særlig AWDR som har bedret seg, og trenden fortsetter inn i 3. kvartal. Oljeprisen svinger mellom USD 70-75, og noe vraking/konsollidering har funnet sted. Det er meldt om bedring offshore. 3. kvartal kan bli spennende!

Det har ikke vært noen handler hittil i år.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 15.000. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20 tilsvarende foregående kvartal. Selskapet har i år tatt flere grep og gjennomgår en omstilling. Fra å eie kun platformer er det bestil en tredje, og det er ennå uklart om dette kjøpet vil gå på bekostning av utbytter de nærmeste kvartalene. Neste mulige utbytte blir kunngjort 16. august.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med ca 6.000. Ratene har styrket seg, og fra 3. kvartal tjener selskapet sannsynligvis penger igjen. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q1 2018, og det forventes heller ikke utbytter før tidligst for Q3 2018.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med ca 5.000. Tidligere utbetalinger er imidlertid større enn nåværende papirtap, dermed er denne fortsatt positiv totalt sett. Ratene har bedret seg noe, men er ennå langt unna hva de var for bare et par år siden. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q1 2018, og det forventes heller ikke utbytte før tidligst for Q3 2018.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien falt marginalt og posten er for liten til å bli viet oppmerksomhet. Det ble ikke utbetalt utbytte for Q1 2018.

Rapport for Q3 2018 kommer ca 1. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar